Hyppää pääsisältöön

Toimintaterapia

Avainsanat:

Toimintaterapian avulla voidaan edistää toimintakykyäsi ja etsiä käytännön keinoja, kuinka huolehdit itsestäsi, arkiaskareistasi tai työstäsi.

Toimintaterapiassa tavoitteena on edistää ihmisen kykyä suoriutua mahdollisimman itsenäisesti hänelle tärkeistä ja merkityksellisistä toiminnoista. Toimintaterapiassa etsitään keinoja, joiden avulla ihminen voi paremmin huolehtia itsestään, suorittaa arkiaskareitaan, leikkiä, suoriutua työstään tai opinnoistaan ja nauttia vapaa-ajastaan. Keinot voivat kohdistua sekä asiakkaan omaan toimintaan, että hänen ympäristöönsä.

Toimintaterapiassa arvioidaan asiakkaan, lapsen tai aikuisen, toimintakykyä. Arviointi tehdään haastattelemalla, asiakkaan toimintaa havainnoimalla, erilaisilla testeillä ja standardoiduilla arviointimenetelmillä. Arvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma terapian tavoitteista ja sisällöstä. Suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaan läheiset.

Toimintaterapia voi olla esimerkiksi

  • arjen taitojen harjoittelua
  • työskentelytapojen ohjausta
  • apuvälinetarpeen arviointia tai
  • ortoosien valmistamista.

Terapian sisältöön vaikuttavat muun muassa asiakkaan ikä, elämäntilanne ja mielenkiinnon kohteet. Toimintaterapiassa on keskeistä toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö sekä toiminnan terapeuttinen käyttö. Toimintaterapia on tavoitteellista, suunnitelmallista toimintaa ja tutkittuun näyttöön perustuvaa toimintaa. Toimintaterapian taustalla vaikuttaa toiminnan tiede.

Toimipisteet

Toimintaterapia, A-sairaala

A-sairaalassa toimintaterapiapalveluja saa reumatologin lähetteellä.

Toimintaterapia, T-sairaala

T-sairaalassa annamme toimintaterapiapalveluita useassa kerroksessa.

Toimintaterapia, Majakkasairaala

Majakkasairaalassa on toimintaterapiapalveluja lapsille.

Toimintaterapia, U-sairaala

U-sairaalassa toimintaterapeutti työskentelee 3. ja 5. kerroksessa.