Hoppa till huvudinnehåll

Tillgång till cancervård på ÅUCS

Du behöver läkarremiss för att få specialiserad sjukvård, samt för laboratorieprov, bilddiagnostik eller annan undersökning.

Hoitajat auttavat potilasta kuvantamislaitteen äärellä.

Du kan välja behandlingsställe tillsammans med din remitterande läkare. Besök din hälsocentral, företagshälsovården eller en privatläkare om du blir sjuk. Vid behov skriver läkaren en remiss till sjukhuset för undersökning eller behandling.

Behandling av cancer inleds alltid så fort som möjligt, så din remiss kommer att behandlas utan dröjsmål. Det rekommenderas att den första behandlingen inleds senast fyra till sex veckor efter att remissen har skrivits, i brådskande fall även snabbare.

Väntetider i Västra Cancercentret

Cancercentret övervakar genomförandet av cancervården genom att statistikföra tiden mellan det att en patient får en remiss till att hen har sin första vårdkontakt (läkarbesök, vårdsamtal eller vårdmöte) samt den totala väntetiden från remiss eller vårdbeslut till att vården inleds.

Väntetiderna anges per kvartal som genomsnittliga tider. Patienter som behöver brådskande vård eller jourvård kan vid behov få vård samma dag. De angivna tiderna är således inte riktgivande för dessa patienter. Patienter kan också ha andra besök, såsom bilddiagnostik och laboratorieundersökningar. Dessa besök ingår inte i statistiken.

Följande cancerformer ingår i listan över väntetider: