Hyppää pääsisältöön

Riippuvuuspsykiatrian osasto R1

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Kupittaan sairaala-alue, rakennus 4
Kunnallissairaalantie 20
Turku
K-kerros

Postiosoite

20700 Turku

Aukioloajat

Osasto on avoinna ympäri vuorokauden.

Riippuvuuspsykiatrian osastolla R1 on 12 potilaspaikkaa. Osasto on suljettu osasto, jossa potilaat voivat olla joko tahdosta riippumattomassa hoidossa tai vapaaehtoisessa hoidossa.

Osastolla hoidettavilla potilailla on samanaikainen vaikea päihderiippuvuus ja vaikea psykiatrinen häiriö. Osastolla voidaan lisäksi toteuttaa opioidiriippuvuuden korvaushoidon aloitusjakso sekä lyhyitä hoidollisia interventiojaksoja avohoidon potilaille.

Keskimääräinen hoitoaika osastolla on 2-4 viikkoa. Osastohoidon päättyessä potilaalle järjestetään avohoito ja varmistetaan, että toimeentulo- ja asumisasiat on järjestetty mahdollisimman hyvin.

Osastolla toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu:

  • osastonlääkäri
  • osastonhoitaja
  • osastonsihteeri
  • sosiaalityöntekijä
  • psykologi
  • toimintaterapeutti ja
  • hoitotyöntekijöitä.

Potilaalle on hoitojakson ajaksi nimetty 1-2 omahoitajaa, jotka tapaavat potilasta hoitosuunnitelman ja tarpeen mukaisesti. Potilas tapaa osastonlääkäriä hoitosuunnitelman mukaisesti vähintään kerran viikossa. Tapaamiset voivat olla myös laajempia verkostotapaamisia avohoidon, asumispalveluiden tms. toimijoiden kanssa.

Sairaalat