Hyppää pääsisältöön

Riippuvuuspsykiatria

Avainsanat:

Hoidamme päihdeperheitä ja kaksoisdiagnoosipotilaita. Kaksoisdiagnoosi tarkoittaa, että potilaalla on samanaikainen vaikea päihde- tai toiminnallinen riippuvuus ja vaikea psykiatrinen häiriö. Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä arvioidaan ja hoidetaan ensisijaisesti opioidiriippuvaisia huumeiden käyttäjiä.

Toimipisteet

Riippuvuuspsykiatrian osasto R1

Riippuvuuspsykiatrian osastolla R1 on 12 potilaspaikkaa. Osasto on suljettu osasto, jossa potilaat voivat olla joko tahdosta riippumattomassa hoidossa tai…

Riippuvuuspsykiatrian avohoito

Riippuvuuspsykiatrian avohoidossa hoidamme raskaana olevia vaikeasti päihderiippuvaisia naisia sekä heidän puolisoitaan. Lisäksi teemme arvioita perheen…