Hyppää pääsisältöön

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Kupittaan sairaala-alue, rakennus 4
Kunnallissairaalantie 20
Turku
A-osa, 2. kerros

Postiosoite

20700 Turku

Psykoosiosasto P4 on 17-paikkainen suljettu kuntoutusosasto. Tutkimme ja hoidamme 18-69 -vuotiaita potilaita, joiden psyykkinen vointi vaatii kuntouttavaa hoitojaksoa sairaalassa.

Hoitoon tulon syynä on usein psykoosisairauden uusiutuminen ja siitä johtuva arjessa selviytymisen ja toimintakyvyn heikkeneminen. Osastohoidon jatkoksi voidaan sovitusti tarjota myös päiväsairaalapalveluja kuntoutuspotilaille.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä. Hoidamme potilaita vapaaehtoisesti tai potilaan tahdosta riippumatta. Mielenterveyslaki määrittelee, milloin tahdosta riippumaton hoito on tarpeen.

Tutkimukset ja hoito suunnitellaan potilaan kanssa hoitoneuvotteluissa, johon osallistuvat lääkäri ja hoitaja sekä tilanteen mukaan potilaan tukiverkosto, kuten läheiset tai avohoidon työntekijä. Potilasta hoitaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, askarteluohjaaja, fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja.

Hoidon aikana seuraamme potilaan psyykkistä ja fyysistä vointia sekä selvitämme elämäntilannetta. Keskeistä hoidossa on omahoitajatyöskentely, perheen huomiointi, lääkehoito ja yksilöllisesti sovitut ryhmätoiminnot.

Jokaiselle potilaalle valitaan hoitojakson alussa kaksi omahoitajaa ja hoitoryhmä. Omahoitajat tukevat potilaan toipumista keskustelemalla hänen kanssaan, huomioimalla häntä sekä antamalla tietoa sairaudesta ja sen hoidosta.

Sairaalat