Hyppää pääsisältöön

Raisio osasto 2 ja osasto 3

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Raision sairaala
Sairaalakatu 5
Raisio

Postiosoite

PL 52
20521 Turku

Osastokoordinaattori (potilassiirrot, vain viranomaiskäyttöön)

Puhelin, Osastokoordinaattori (potilassiirrot, vain viranomaiskäyttöön): 040 571 3493

Osasto 2 (2. krs)

Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön virka-aikana osastonsihteerin kautta.

Osasto 3 (3. krs)

Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön virka-aikana osastonsihteerin kautta.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista sairaalahoitoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilaille.

Käytettävissä on 36 potilaspaikkaa. Osastolle tullaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja kuntoutukseen. Tutkimus, hoito ja kuntoutus tapahtuvat osastolla silloin, kun hoito ei vaadi keskussairaalahoitoa.

Osastolla hoidetaan ja tutkitaan mm. sydän-, munuais-, keuhko- diabetes-, infektio-, katkaisuhoito- sekä saattohoitopotilaita.

Moniammatillinen tiimi hoidossa mukana

Tiimissä toimii lääkäri, sairaanhoitajia, lähi- tai perushoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Teemme yhteistyötä myös seurakunnan kanssa.

Toimintakykyä ja kuntoutumista tukevan ja edistävän hoidon tavoite on kotiutuminen, jonka suunnitelmallinen toteutus alkaa heti hoitojakson alussa. 

Toiminnassamme pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on tukea potilaan toimintakykyä niin, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa.

Teemme yhteistyötä potilaiden, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kesken.

Anna palautetta hoidosta.

Sairaalat