Hyppää pääsisältöön

Raision sairaalaosastot ja kotisairaala

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Raision sairaala
Sairaalakatu 5
Raisio

Postiosoite

PL 52
20521 Turku

Osastokoordinaattori (potilassiirrot, vain viranomaiskäyttöön)

Puhelin, Osastokoordinaattori (potilassiirrot, vain viranomaiskäyttöön): 040 571 3493

Kuntoutusosasto (2. krs)

Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön virka-aikana osastonsihteerin kautta.

Akuuttiosasto (3. krs)

Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön virka-aikana osastonsihteerin kautta.

Akuuttiosasto tarjoaa lyhytaikaista sairaalahoitoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilaille. Samassa yhteydessä toimii myös kotisairaala.

Akuutti- ja kuntoutusosastot

Käytettävissä on 36 potilaspaikkaa. Osastolle tullaan terveyskeskuslääkärin lähettämänä tai erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja kuntoutukseen. Tutkimus, hoito, ja kuntoutus tapahtuvat akuuttiosastolla silloin, kun hoito ei vaadi keskussairaalahoitoa.

Osastolla hoidetaan ja tutkitaan mm. sydän-, munuais-, keuhko- diabetes-, infektio-, katkaisuhoito- sekä saattohoitopotilaita.

Moniammatillinen tiimi hoidossa mukana

Tiimissä toimii lääkäri, sairaanhoitajia, lähi- tai perushoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Teemme yhteistyötä myös seurakunnan kanssa.

Toimintakykyä ja kuntoutumista tukevan ja edistävän hoidon tavoite on kotiutuminen, jonka suunnitelmallinen toteutus alkaa heti hoitojakson alussa. 

Toiminnassamme pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on tukea potilaan toimintakykyä niin, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa. 

Teemme yhteistyötä potilaiden, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kesken.

Kotisairaala

Kotisairaalan toiminnan tarkoituksena on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassa, kuten palvelutalossa tai hoitokodissa. Kotisairaalan asiakkaaksi pääsee lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että potilas itse haluaa hoitoa kotona ja hänet voidaan siellä lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa.

Kotisairaalapotilaina voivat olla esimerkiksi

  • suonensisäiset antibioottihoitoa tarvitsevat potilaat
  • nestehoitoa, kiireetöntä verensiirtoa ja lääkeinfuusiota tarvitsevat potilaat
  • saattohoidettavat potilaat.

Kotisairaala toimii kaikkina vuorokaudenaikoina. Myös lääkäri tekee kotikäyntejä tarvittaessa.

Sairaalat