Hyppää pääsisältöön

Salon geriatrinen arviointiyksikkö (osasto 5)

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Salon sairaala
Sairaalantie 9
Salo
A-osa, 5. kerros

Postiosoite

Sairaalantie 9
24130 Salo
Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön kanslian kautta.

Salon terveyskeskussairaalassa toteutetaan laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Sairaalaosastolla 5 eli geriatrisessa arviointiyksikössä hoidetaan ja kuntoutetaan yli 65-vuotiaita psyko-/somaattisesti oireilevia potilaita sekä selvitellään muistisairauksia.

Osastolle tullaan yleensä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä sekä jonkin verran omalääkärin lähetteellä.

Geriatrisessa arviointiyksikössä akuutin sairauden hoidon lisäksi korostuu potilaan toimintakyvyn ja terveydentilan laaja-alaisen arvioinnin merkitys. Laaja-alainen geriatrinen arviointi sisältää vanhusten terveydentilan, toimintakyvyn, kuntoutustarpeen ja elinympäristön moniammatillisen kartoituksen ja hoidon sekä seurannan suunnittelun.

Potilaiden hoito on monien eri asiantuntijoiden moniammatillista tiimityötä, jonka hoidollinen tavoite on potilaan kotikuntoisuus. Hoidon alussa määritetään hoidon tavoitteet.

Osastoillamme annetaan ympärivuorokautista sairaanhoitoa ja hoivaa, päivittäistä kuntoutusta sekä erillisenä kuntoutuksena että työn ohessa annettavana kuntoutuksena (ns. kuntouttava työote), sekä tarpeen mukaan erityistyöntekijöiden palveluja. Kuntouttavassa hoitotyössä potilaan omat voimavarat ja liikuntakyky otetaan käyttöön. Potilaita ohjataan ja opastetaan ja heidän omia voimavarojaan tuetaan sekä kannustetaan tekemään omatoimisesti asioita, joista he toimintakykynsä puolesta selviytyvät. 

Terveyskeskussairaalan läheisimmät yhteistyökumppanit ovat vanhuspalveluiden eri toiminnot sekä erikoissairaanhoito.

Osastoilla pidetään tarpeen vaatiessa hoitoneuvottelu, jossa potilas ja hänen omaisensa sekä potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt ja kotihoito pohtivat potilaan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia ja niitten ratkaisuja.

Sairaalat