Hoppa till huvudinnehåll

Om centret för immunologi

Inom immunologi studeras människans immunsystem. Centret för immunologi är en gemensam organisation för ÅUCS specialområden, Medicinska fakulteten och Centret för biovetenskap i Åbo.

Centret för immunologi inrättades för att främja den immunologiska grundforskningen och den immunologiska kliniska forskningen i Åbo, samt samarbetet mellan dem. Vid Åbo universitetscentralsjukhus leds spetskompetensenheten av docent Johanna Lempainen, överläkare vid enheten för sällsynta sjukdomar.

Centret bedriver grundforskning och klinisk forskning inom områden som neuroimmunologi, reumatologi, dermatologi, allergologi, gastroenterologi, infektionssjukdomar, pediatrik och cancer. 

Centret har tillgång till toppmodern forskningsteknik, som beaktar de specifika behoven inom immunologisk forskning. Det kan till exempel gälla behovet av att se hur människans immunsystem fungerar på cellnivå och molekylär nivå. Centret är också aktivt gentemot företag genom att erbjuda dem immunologisk expertis och forskningsplattformar. Samarbetet med läkemedelsföretag, företag inom biovetenskap och diagnostikföretag kommer att stärkas ytterligare.

Centret för immunologi samarbetar inte bara nationellt utan siktar också på internationell samverkan.

Behovet av experter inom immunologi ökar hela tiden

Finland behöver en ny generation av immunologer och läkare som känner till de mest avancerade immunologiska behandlingarna inom sitt område. Centret för immunologi har för avsikt att bemöta det här behovet.

Vi utbildar en ny generation av immunologer. Behovet av expertis inom det här området tilltar hela tiden, eftersom immunologins betydelse har ökat under de senaste åren inom nästan alla medicinska specialiteter. Många inflammatoriska sjukdomar är svårbehandlade och progressiva, och kan försämra patienternas funktionsförmåga. De medför stora kostnader för hälso- och sjukvården, men också indirekta kostnader för samhället på grund av arbetsoförmåga och nedsatt funktionsförmåga.

Som ett konkret exempel på hur vi arbetar kan nämnas expertgruppen som sammanträder regelbundet. Gruppen behandlar svåra immunologiska patientfall under ledning av klinikerna. I gruppen ingår både sjukhusläkare och forskare med bred kompetens inom immunologi. Deras arbete gynnar patientarbetet och i sista hand naturligtvis patienterna.

Centret har också nära anknytning till flaggskeppet InFLAMES, som är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsprojekt för forskning. Projektet finansieras av Finlands Akademi. Projektets mål är att identifiera nya läkemedelsutvecklingsobjekt och att bedriva läkemedelsutveckling tillsammans med bioteknik- och läkemedelsföretag. Inom projektet främjas även diagnostiken, med vilken man kan skräddarsy lämpliga precisionsbehandlingar för patienter.