Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap och forskning i Spetskompetensenhet inom neuromodulationsbehandling

Metodutvecklingen vid Spetskompetensenheten inom neuromodulationsbehandling stöder aktivt vetenskapligt forskningsarbete mellan alla enheter vid ÅUCS och Turun yliopisto som deltar i verksamheten.

 Patienten får Neuro-HIFU-behandling.

Ultraljudsbehandlingen av hjärnan (Neuro-HIFU) förverkligad av Neurocentrum och Radiologi (Bild: Insightec Ltd).

Det vetenskapliga forskningssamarbetet stöder också ett flertal forskningsteam och samarbetsprojekt, bland annat med det nationella Neurocentrets västra regioncentrum, Turku Brain and Mind Centerin (TBMC), samt Helsingfors universitet, Helsingfors universitetssjukhus, Tammerfors universitetssjukhus och Karolinska institutet. I dessa forskningsprojekt utnyttjas moderna metoder för avbildning (MRI, PET och SPECT) och stimulering av hjärnan (djup hjärnstimulering (DBS), repetitiv transkranial magnetstimulation (rTMS) och transkraniell elektrisk stimulation (tDCS)) samt neurofysiologisk och genetisk forskning.

Forskningsstrategin grundar sig på tvärvetenskaplig forskning om genetiska, neurofysiologiska, neuroanatomiska och psykiatriska patofysiologiska mekanismer och prognostiska faktorer för associerade sjukdomar, riskfaktorer och effekten av neuromodulationsbehandlingen. Ämnen för det vetenskapliga forskningsarbetet är verkningsmekanismer vid neuromodulationsbehandlingar och prognostiska faktorer för terapisvaret samt kliniska RCT-undersökningar om effekterna av neuromodulationsbehandlingar vid neuropatisk smärta, komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS), svår depression, epilepsi, tinnitus och rörelsestörningar (rTMS, tDCS, DBS och elbehandling (ECT)). I det vetenskapliga forskningsarbetet strävar man också efter att hitta nya behandlingsobjekt och genom att utnyttja TMS-protokollet vid funktionella avbildningar av hjärnan (PET, fMRI, DTI traktografi).

En framtidsplan är att utvidga det vetenskapliga forskningsarbetet med klinisk undersökning av Neuro-HIFU-metoden vid bland annat behandling av rörelsestörningar och svår neuropatisk smärta (Neuro-HIFU-anläggningen tog i drift våren 2022).

Forskningsprojekt och samarbetspartner