Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Vetenskap, forskning och kvalitet vid ÅUCS Orto

Kliniska studier

Flera kliniska randomiserade studier pågår vid ÅUCS Orto för att bedöma effektiviteten hos våra behandlingar. Vi anpassar vårdpraxisen utifrån forskningsresultaten. Som exempel kan nämnas en randomiserad multicenterstudie som leddes av ÅUCS Orto och som undersökte resultaten av partiella eller fullständiga ledprotesoperationer. Patientnöjdheten var utmärkt för båda behandlingsmetoderna. Patienterna som genomgått partiell ledprotesoperation återhämtade sig i genomsnitt en aning snabbare, men båda metoderna resulterade i nästan lika god patientnöjdhet. Resultaten av studien visar att båda metoderna är lika trygga att använda.

Forskning utifrån kvalitetsregister

ÅUCS Orto kvalitetsregister

Så kallade patientrapporterade mått (patient reported outcome measure, PROM) samlas systematiskt av alla patienter på ÅUCS Orto. Patienten fyller själv i uppgifter om sitt tillstånd och sin funktionsförmåga före och efter behandlingen. Efter till exempel en protesoperation i höft, knä och axel brukar patientens livskvalitet förbättras avsevärt. Steloperationer i ryggen brukar också resultera i god patientnöjdhet.

Finska ledprotesregistret

ÅUCS Orto leder sedan länge expertgruppen för det nationella ledprotesregistret. I det nationella registret införs uppgifter om alla ledprotesoperationer i höft, knä eller axel i Finland. Forskning som gjorts utifrån ledprotesregistret har ändrat behandlingspraxisen både i Finland och utomlands. För äldre höftpatienter rekommenderas till exempel inte längre ocementerade implantat, där benvävnaden ska växa ihop med protesen, eftersom de ökar risken för omoperation.

Det samnordiska ledprotesregistret Nordic Arthroplasty Register Association, NARA

Under ledning av ÅUCS Orto har nationell data om höft-, knä- eller axelledproteser sammanförts med det nordiska ledprotesregistret. Tiotals forskningsrapporter som baserar sig på NARA-registret har publicerats i internationella publikationsserier (National Library of Medicine).

Kvalitet i vården

Hos oss får du den vård du behöver, från ett och samma ställe.

Vi utför cirka 8 000 operationer och har cirka 65 000 besök per år. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelning brukar vara cirka 2,5 dagar. Vi har erfarenhet av de mest krävande fallen.

Vi följer utvecklingen inom området och nationellt sett ligger vi i framkant av utvecklingen av nya vårdformer. Vårt mål är att vara ledande i Finland när det gäller behandling av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, såväl inom konservativ som operativ behandling.