Hyppää pääsisältöön

Tutkimusvuodeosasto

Tutkimusvuodeosasto myy asiakkailleen kansainvälisen viranomaisohjeistuksen täyttävää tutkimuspalvelua.  Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimusten suorittamista sairaalassa, jossa on yliopistosairaalatasoinen valmius tehostettuun hoitoon ja sen edellyttämiin laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin.

Tutkimusvuodeosasto on muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaalla on mahdollisuus valita, tarvitseeko hän ainoastaan tilat vai myös hoitohenkilöstöä tutkimukseensa.

Tyks Akuutin tutkimusvuodeosasto on kansallinen erityisosaamiskeskus, joka palvelee koko maan tutkijalähtöisen kliinisen tutkimustoiminnan tarpeita. Samalla se tarjoaa edellytykset ja resursseja lääkekehitysyritysten tilaustutkimusten suorittamiselle.

Tutkimusvuodeosasto toimii Tyksin T-sairaalassa.

Tutkimusvuodeosastolla voidaan suorittaa uusien biologisten lääkkeiden ja muiden "pitkälle kehittyneiden hoitomuotojen" (solu- ja geeniterapia jne.) vaativia varhaisen vaiheen (faasit I ja II) kliinisiä tutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla tutkittavilla ja potilailla.

Näiden uusien hoitomuotojen ensimmäiset kliiniset tutkimukset tulee kansainvälisen viranomaisohjeistuksen mukaan suorittaa olosuhteissa, joissa on riittävät valmiudet tutkittavien turvallisuuden varmistamiseen ja tutkimuksen laadukkaaseen suorittamiseen.