Hoppa till huvudinnehåll

Patienttransporttjänster

Patienttransporttjänsterna vid ÅUCS Akuten består av interna patienttransporter inom ÅUCS stamsjukhusområde samt av patienttransporter mellan vårdenheter inom Egentliga Finland och till andra delar av Finland.

Patienttransportörernas uppgift är att transportera patienterna till rätt plats i rätt tid och på ett tryggt sätt. Patienttransportörerna får informationen om transporterna och vilken patient transporten gäller till sina mobila elektroniska dataenheter eller från körplanera.

Externa patienttransporttjänster

De externa patienttransporttjänsterna gäller patienter inom Egentliga Finland som transporteras till enheter för fortsatt vård och till olika undersökningar och ingrepp. De flesta transporterna sker inom Egentliga Finlands geografiska område, men patienter transporteras nog också till andra områden.

Vi transporterar ca 16 000 icke-brådskande patienter mellan vårdenheterna årligen. Transporterna sker med ambulans (ca 34 %), taxi (ca 65 %) och flyg (ca 1 %). Flygtransporterna gäller oftast patienter som flygs till Åland eller patienter som är bosatta utomlands och flygs till fortsatt vård i hemlandet.

Regionerna Satakunta och Vasa omfattas av ÅUCS specialupptagningsområde (erva-område) och transportaktiviteten till dessa regioner är livlig. Vi ansvarar inte endast för patienttransporttjänsterna inom vår egen region och ÅUCS-ervaområdet, utan vi sköter också om nödvändiga patienttransporter till andra delar av Finland och ibland om flygtransporter till Mariehamn, de övriga nordiska länderna och Europa. Således kan landsvägstransporterna räcka allt från fem minuter till hela dagen.

Under vardagarna sköter ca 10 ambulanser om patienttransporterna från ÅUCS Akuten till vårdenheterna i Egentliga Finland. Körslorna sköts antingen med egna ambulanser eller ordnas som köptjänst. För transporterna med taxi används köptjänster. Körplanerare koordinerar transporterna med ambulans och taxi som ÅUCS Akuten behöver mellan vårdenheterna.

Interna patienttransporttjänster

Vi avverkar årligen ca 100 000 interna transporter inom ÅUCS stamsjukhusområde. De interna patienttransporterna sker inom byggnaderna som hör till stamsjukhuset samt mellan de olika sjukhusbyggnaderna (A-, U- och T-sjukhuset, Fyrsjukhuset) och jourenheterna, olika avdelningar, polikliniker, bilddiagnostiska enheter, undersökningsenheter o.a. under dygnets alla timmar.

Vi har tillgång till sex truck-lavettkombinationsfordon som används för patienttransporter i tunnlarna mellan A-, U- och T-sjukhusen och Fyrsjukhuset. Avstånden är ansenliga också inom sjukhusbyggnaderna och vi har tillgång till ett fordon för transport av patienter på säng som används för transport av patienter mellan olika enheter.

Körkoordinatorerna använder Safir Transpoint-dataprogrammet för koordinering av de interna transportbeställningarna, för uppföljning av transportsituationen överlag och för kommunikation med patienttransportörernas mobila elektroniska dataenheter.