Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Vårdkedjorna

Vård- och rehabiliteringskedjorna berättar för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården vem gör, vad, var och när i samband med förebyggande, diagnostik, behandling eller rehabilitering av en viss sjukdom.

Vårdkedjorna är hälso- och socialväsendets kvalitets- och förändringsverktyg. Gemensamt planerade, överenskomna och skapade vård- och rehabiliteringskedjor förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänster samt minskar överlappande funktioner.

Teman för vårdkedjor

Vård- och rehabiliteringskedjor skapas för sådana sjukdomar och hälsoproblem

  • som har stor betydelse för folkhälsan
  • som innebär besvärliga gränsytor mellan olika aktörer
  • vars vård behöver harmonisering inom Egentliga Finland
  • som orsakar betydande kostnader
  • som orsakar många vårdperioder och -kontakter
  • där det finns problem i vården eller i samarbetet mellan aktörerna, arbetsfördelningen, nivåstruktureringen av vård och/eller i informering
  • där man vill ändra rådande praxis och arbetsfördelning.