Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Vieritestiohjeita

Avainsanat:

Kliinisen kemian vieritestit

Ota yhteyttä Tyks Laboratorioihin (Vierianalytiikan tuki), mikäli Varhan yksikössä ilmenee tarve vieritestilaitteen hankinnalle. Hankinta arvioidaan ja toteutetaan yhteistyössä Tyks Laboratorioiden ja Hankintatoimiston kanssa. 

Tyks Laboratoriot antaa tukea vieritestilaitteen hankintaan, laitteen käyttöönottotestaukseen, henkilökunnan perehdytykseen, vieritestin laadunvarmistukseen sekä mahdollisiin vieritestauksen ongelmatilanteisiin.

 

Yhteydenotot: vierianalytiikka@varha.fi

Näytteenoton ohjeet: Hoito-ohjeet.fi - Laboratorio

 

Mikrobiologiset vieritestit

Mikrobiologinen vieritestaus on luvanvaraista toimintaa.

Tartuntatautien toteamiseksi ja torjumiseksi tarkoitettu potilasnäytediagnostiikka on tartuntatautilain (1227/2016) 18§:n perusteella luvanvaraista toimintaa, jota voidaan tehdä vain tähän tarkoitukseen toimiluvan saaneissa laboratorioissa ja niiden valvomissa toimintayksiköissä. Potilashoitoa tukevaa, nopeaa vieritestaustoimintaa voidaan suorittaa vain niissä toimintayksiköissä, joilla on kirjallinen valvontasopimus toimiluvallisen laboratorion kanssa. Lisää aiheesta kohdassa "Mikrobiologisen testin käyttöönotto".