Hyppää pääsisältöön

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden aikuisten kuntoutusohjaus

Avainsanat:

Kuurosokeudessa yhdistyy vaikea-asteinen kuuloastin ja näköaistin heikentyminen.

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden aikuisten kuntoutusohjaaja

 • selvittää ja arvioi yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä sekä yhteistyötahojen kanssa kuntoutujan toimintakykyä, kokonaistilannetta sekä kuntoutumis- ja palvelumahdollisuuksia
 • suunnittelee, aikatauluttaa, seuraa sekä arvioi kuntoutumista kunkin kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista lähtien ja hänen itsenäistä selviytymistään tukien
 • on yhdyshenkilö kodin ja sairaalan sekä hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden välillä
 • tukee kuulonäkövammaista ja kuurosokeaa kuntoutujaa sekä hänen lähiyhteisöään selviytymään paremmin sairautensa ja/tai vammansa kanssa keskustellen, kuunnellen ja rohkaisten
 • neuvoo kuntoutujia ja heidän läheisiään kotona, työssä, opiskelussa ja sairaalassa
 • ohjaa lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluihin
 • ohjaa apuvälinehankinnoissa ja asunnonmuutostöissä
 • antaa liikkumistaidonohjausta
 • tiedottaa kuulonäkövammaisuuden erityispiirteistä, palveluista ja tukimuodoista
 • tiedottaa vammaisjärjestöjen toiminnasta
 • ohjaa virkistys- ja harrastustoimintaan.

Kuntoutusohjaaja osallistuu moniammatillisten työryhmien kokouksiin sekä toimii kuntoutujan palvelujen koordinoijana.

Kuntoutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä kuntoutuja, hänen läheisensä, hoito- ja kuntoutushenkilökunta sekä muut yhteistyötahot.

Kuntoutusohjaajan palvelut ovat potilaalle maksuttomia ja häntä koskee salassapitovelvollisuus.

Toimipisteet

Kuulokeskus

Tutkimme ja hoidamme kuulovikoja. Määritämme, säädämme ja korjaamme kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita. Suunnittelemme ja toteutamme kuulonkuntoutusta.