Hoppa till huvudinnehåll

Rehabiliteringshandledning för vuxna döva personer med grav synnedsättning och vuxna personer med hörsel- och synskada

Nyckelord:

Dövblindhet är en funktionsnedsättning var kombineras både nedsattning i syn och hörsel.

Rehabiliteringsinstruktören för vuxna döva personer med grav synnedsättning och vuxna personer med hörsel- och synskada

 • utreder och bedömer tillsammans med rehabiliteringsklienten och dennas närstående samt samarbetsparter klientens funktionsförmåga, helhetssituation samt rehabiliterings- och servicemöjligeter
 • planerar, schemalägger, följer upp samt bedömer rehabiliteringen utgående från varje klients individuella behov och för att stöda dennas självständighet
 • är kontaktperson mellan hemmet och sjukhuset samt mellan personerna som deltar i vården och rehabiliteringen
 • stöder klienten och dennas nära personkrets att bättre klara av vardagen med sjukdomen och/eller skadan genom diskussioner, lyssnande och uppmuntrande
 • ger klienterna och deras närstående handledning hemma, i arbetet, i studierna och på sjukhuset
 • styr till tjänster inom medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering
 • handleder vid anskaffning av hjälpmedel och i ändringsarbeten i hemmet
 • ger handledning i rörelsekompetens
 • informerar om specialdrag i kombinerad hörsel- och synskada, om tjänster och om stödformer
 • informerar om handikapporganisationers verksamhet
 • styr till fritids- och hobbyverksamhet.

Rehabiliteringsinstruktören deltar i den multiprofessionella arbetsgruppens möten samt fungerar som koordinator för rehabiliteringsklientens tjänster.

Rehabiliteringsinstruktören kan kontaktas av klienten, dennas närstående, vård- och rehabiliteringspersonal samt andra samarbetsinstanser.

Rehabiliteringsinstruktörens tjänster är avgiftsfria för patienten och omfattas av sekretessplikt.

Enheter

Hörcentralen

Vi undersöker och vårdar patienter med hörselskador. Vi fastställer, justerar och reparerar hörapparater och kokleaimplantat.