Hyppää pääsisältöön

Luu- ja tukikudospankkitoiminta

Avainsanat:

Luu- ja tukikudospankki kerää, säilyttää ja jakelee ihmisperäisiä luu- ja tukikudoksia.

kaksi lääkäriä leikkaamassa potilasta.

Kerättyjä kudoksia käytetään kudossiirrettä tarvitsevien potilaiden leikkaushoidossa. Toiminnan tavoitteena on taata turvallisten kudossiirteiden riittävyys Varsinais-Suomen sekä Satakunnan hyvinvointialueiden alueen potilaille. Siirteitä välitetään tarvittaessa myös muihin terveydenhuollon yksiköihin koko Suomen alueella.

Luun luovutus tekonivelleikkauksessa

Suurin osa kerättävistä luukudoksista saadaan lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä, jolloin reisiluunpää poistetaan ja korvataan tekonivelellä. Poistettu reisiluunpää voidaan tallentaa kudospankkiin, jos potilaalta on saatu kirjallinen suostumus. Muussa tapauksessa se hävitetään.

Kudospankkiin tallennettua luuta käytetään ensisijaisesti luusiirrettä tarvitsevien potilaiden leikkaushoitoon, mutta sitä voidaan käyttää myös kudoslaitosprosessin kehitystyössä. Jotta luovutettua luuta voitaisiin käyttää, otetaan luovuttajalta verikoe HIV-, kuppa- ja maksatulehdustartunnan poissulkemiseksi. Luovuttajan on myös vastattava terveyskyselyyn. Siinä tiedustellaan luusiirteen vastaanottajan terveyden kannalta merkityksellisiä asioita.

Verikokeella ja terveyskyselyllä halutaan varmistaa siirteiden turvallisuus. Kaikki laboratoriovastaukset ja kyselylomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja kudospankkia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus.

Luun ja tukikudosten luovutus elinluovutusten yhteydessä

Osa kerättävistä luu- ja tukikudossiirteistä saadaan elinluovutusten yhteydessä. Tällöin huomioidaan vainajan ja omaisten tahto elinluovutukseen.

Toimipisteet

Ortopedian osastot, Tyks Orto kirurginen sairaala

Hoidamme tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaita ennen ja jälkeen leikkauksen.

Leikkausosasto, Kirurginen sairaala

Hoidamme tuki- ja liikuntaelimistön leikkaus- ja anestesiahoitoa vaativia potilaita.