Hoppa till huvudinnehåll

Ben- och stödjevävnadsbank

Nyckelord:

Ben- och stödjevävnadsbanken samlar in, lagrar och levererar mänsklig ben- och stödjevävnad.

kaksi lääkäriä leikkaamassa potilasta.

De insamlade vävnaderna används för patienter som behöver vävnadstransplantation vid operation. Syftet med vävnadsbanken är att säkerställa att det finns tillräckligt med säkra vävnadstransplantat i välfärdsområdena i Egentliga Finland och Satakunta. Vid behov levereras vävnadstransplantat också till andra hälso- och sjukvårdsenheter runt om i Finland.

Bendonation vid ledprotesoperation

Största delen av den benvävnad som samlas in tas i samband med höftledsoperationer, där lårbenshuvudet avlägsnas och ersätts med en ledprotes. Lårbenshuvudet kan därefter lagras i vävnadsbanken, förutsatt att patienten har gett sitt skriftliga medgivande. I annat fall förstörs den.

Benet som lagras i vävnadsbanken används i första hand för patienter som behöver bentransplantation, men kan också användas för att utveckla processen vid vävnadsinrättningar. Ett blodprov tas av donatorn för att utesluta hiv-, syfilis- och hepatitinfektion. En infektion hindrar donation. Donatorn fyller också i en hälsoenkät, med vilken man utreder sådana frågor som kan påverkan hälsan hos den som tar emot bentransplantationen.

Genom blodprovet och hälsoenkäten vill man säkerställa att transplantaten är säkra att använda. Alla laboratoriesvar och uppgifter i enkäten behandlas konfidentiellt och vävnadsbanken har total tystnadsplikt.

Donation av ben- och stödjevävnad i samband med en organdonation

En del av transplantaten av ben- och stödjevävnad tas i samband med organdonationer. I dessa fall beaktas den avlidnes och de anhörigas önskan angående organdonation.

Enheter

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Leikkausosasto, Kirurginen sairaala

Hoidamme tuki- ja liikuntaelimistön leikkaus- ja anestesiahoitoa vaativia potilaita.