Hyppää pääsisältöön

Psykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka työskentelevät asiantuntijoina ihmisen kasvuun ja kehitykseen, ajattelutoimintoihin, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden parissa.

Erikoissairaanhoidon psykologit osallistuvat potilaiden hoitoon moniammatillisissa työryhmissä, joissa psykologin tehtävänä on tuoda psykologinen asiantuntemus potilaiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. Psykologin ammattitaito perustuu yliopistokoulutuksen lisäksi työssä hankittuun kliiniseen kokemukseen, tieteelliseen tiedon soveltamiseen ja tutkittuihin tiedonkeruumenetelmiin.

Työnantajan määrittelemien arvojen ja ohjeiden rinnalla noudatamme työssämme Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä periaatteita (Yrkesetiska principer för psykologer i Norden) sekä psykologien tutkimuseettisiä periaatteita.

Asiakasmaksut

Laskutamme potilailta poliklinikkamaksun tai sarjahoitomaksun. Myös vastaanottokäynnin korvaavista etävastaanotoista laskutetaan asiakasmaksu. Osastolla olevien potilaiden käynnit psykologin vastaanotolla sisältyvät hoitopäivän hintaan. Alle 18-vuotiailta ei peritä poliklinikka- ja sarjahoitomaksua. Katso asiakasmaksut.

Toimipisteet

Psykologipalvelut, U-sairaala

U-sairaalassa asiakas saa neuropsykologisia ja lastenneuropsykologisia palveluita.

Psykologipalvelut, rakennus 9

Rakennuksessa 9 asiakas saa neuropsykologisia ja psykologisen kuntoutustutkimuksen palveluita.

Psykologipalvelut, rakennus 8

Rakennuksessa 8 potilas saa kipupsykologin ja näönkuntoutuksen psykologin palveluita.

Psykologipalvelut, Tyks Kuntoutusosasto Kaskenlinnan sairaala

Kaskenlinnan sairaalassa asiakas saa neuropsykologin ja kipupsykologin palveluita.