Hoppa till huvudinnehåll

En psykolog är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar som expert inom människans tillväxt och utveckling, tankeprocesser, känsloliv och beteende.

Psykologer inom den specialiserade sjukvården ingår i multiprofessionella arbetsgrupper. Psykologens uppgift i gruppen är att tillföra psykologisk expertis för planering och genomförande av undersökning, vård och rehabilitering av patienter. Utöver universitetsutbildningen grundar sig psykologens yrkeskunnighet på klinisk erfarenhet från arbetet och tillämpande av vetenskaplig information samt på vetenskapliga metoder för datainsamling.

I vår verksamhet följer vi de värderingar och riktlinjer som fastställs av arbetsgivaren, samt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden och de forskningsetiska principerna för psykologer.

Kundavgifter

För våra tjänster debiteras en poliklinikavgift eller en avgift för vård som ges i serie. En kundavgift tas också ut för distansmottagning som ersätter mottagning på plats. När det gäller patienter som vårdas på avdelning ingår i psykologmottagningen i avgiften för vårddygn. Patienter under 18 år debiteras varken poliklinikavgift eller avgift för vård som ges i serie. Se kundavgifter.

Enheter

Psykologipalvelut, U-sairaala

U-sairaalassa asiakas saa neuropsykologisia ja lastenneuropsykologisia palveluita.

Psykologipalvelut, rakennus 9

Rakennuksessa 9 asiakas saa neuropsykologisia ja psykologisen kuntoutustutkimuksen palveluita.

Psykologipalvelut, rakennus 8

Rakennuksessa 8 potilas saa kipupsykologin ja näönkuntoutuksen psykologin palveluita.

Psykologipalvelut, Tyks Kuntoutusosasto Kaskenlinnan sairaala

Kaskenlinnan sairaalassa asiakas saa neuropsykologin ja kipupsykologin palveluita.