Hyppää pääsisältöön

Sosiaalityö

Avainsanat:

Sairaaloidemme sosiaalityöntekijät opastavat ja avustavat potilaita ja heidän perheitään siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman normaalisti.

Voit tulla sosiaalityöntekijän asiakkaaksi ilman lähetettä oman, omaisesi tai hoitohenkilökunnan yhteydenoton perusteella.

Sosiaalityön palveluita ovat muun muassa

  • sosiaalisen arvion tekeminen
  • neuvonta ja ohjaus sosiaalivakuutus-, sosiaalietuus-, sosiaalipalvelu-, kuntoutumis- ja oikeusturva-asioissa
  • hakemusten teossa avustaminen
  • hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän toimeentulon järjestäminen
  • muun välttämättömän toimeentulon turvaaminen
  • psykososiaalinen tukeminen silloin, kun asiakas tarvitsee apua valintojensa ja ratkaisujensa tueksi.

Yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö ovat keskeinen osa sosiaalityöntekijän työtä. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää asiakkaan asiaa omaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken. Sosiaalityöntekijä käynnistää, kokoaa ja sovittaa yhteen asiakkaan tarvitsemia palveluja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaan asioissa hoitoneuvotteluihin ja kuntoutustyöryhmien työskentelyyn.

Potilastyötä tehdään myös kotiutumisen jälkeen ja joskus pitkäänkin, jos hoito sairaalassa jatkuu esimerkiksi avohoitokäynteinä.

Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat potilaille ja heidän omaisilleen maksuttomia.

Kuulumme Asiantuntijapalveluihin.