Hoppa till huvudinnehåll

Socialt arbete

Nyckelord:

Socialarbetarna på våra sjukhus handleder och hjälper dig och din familj så att sjukdomen påverkar er utkomst och delaktighet i samhället så lite som möjligt.

Du behöver ingen remiss för att bli klient hos en socialarbetare utan kan själv kontakta oss. Vårdpersonalen eller en anhörig kan också kontakta oss.

Tjänsterna inom socialt arbete omfattar bland annat

  • bedömning av den sociala situationen
  • rådgivning och handledning i socialförsäkringsärenden, sociala förmåner, socialservice, rehabilitering och rättsskydd
  • hjälp med ansökningar
  • hjälp med ordnande av utkomst vid vård och rehabilitering
  • tryggande av annan nödvändig utkomst
  • psykosocialt stöd när du behöver hjälp med att fatta beslut och hitta lösningar.

Socialarbetarnas arbete består till stor del av samarbete, samordning och nätverksarbete. När det gäller samarbete med anhöriga, myndigheter och andra aktörer är socialarbetarens främsta roll att främja klientens intressen. Socialarbetaren inleder, sammanställer och samordnar de tjänster som klienten behöver, i samarbete med andra yrkesutbildade. Socialarbetaren deltar också i vårdmöten i fråga om klientens ärenden, och i arbetet i rehabiliteringsarbetsgrupper.

Patientarbetet fortsätter också efter utskrivningen, ibland under en lång tid, om vården till exempel fortsätter som öppenvård.

Socialarbetarnas tjänster är kostnadsfria för klienterna och deras anhöriga.

Vi hör till Experttjänsterna.