Hyppää pääsisältöön

Unettomuus

Avainsanat:

Unettomuus on hyvin yleistä, yli 30 % ihmisistä kärsii tilapäisestä unettomuudesta. Pitkäaikaisesta unettomuudesta puhutaan, kun henkilöllä on yli kolme kertaa viikossa yli kolmen kuukauden ajan ollut nukahtamisvaikeutta, unessa pysymisen vaikeutta tai liian aikaista heräämistä. Lisäksi tästä täytyy olla henkilölle päiväsaikaista toimintakyvyn haittaa.

Nainen makaa sängyssä käsivarret kasvojen päällä.

Unettomuus lisääntyy ikääntyessä. Unettomuus kehittyy yleensä monen tekijän yhteisvaikutuksen takia. Uni on herkkä häiriintymään. Lyhytkestoisen unettomuuden syyn voi laukaista esim. stressitilanteet tai elämäntilan muutokset. Toiminnallisessa unettomuudessa unen häiriintyminen jatkuu, kun itse unettomuus alkaa herättää huolta. Unen häiriintyminen lisää riskiä mielialan laskuun ja ahdistuksen lisääntymiseen, mitkä taas usein vaikeuttavat entisestään unen normalisoitumista.

Pitkäaikainen unettomuus voi aiheuttaa myös ylivireystilan ja häiritsee uni-valverytmiä. Tämä voi lisätä riskiä sairastua erilaisille elimellisille sairauksille.

Kuuntele haastattelu unettomuuden hoidosta

Unihäiriöistä unettomuus on yleisin. Unettomuus voi ilmetä nukahtamisvaikeuksina, vaikeutena pysyä unessa tai liian varhaisena aamuyön heräilynä. Unettomuushäiriön hoidossa keskeistä on huolehtia terveydestään elintavoilla ja unettomuuden itsehoitokeinoilla. Unettomuuden Käypä hoito -suositusten mukaisesti unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa. Lääkkeetön hoito sisältää muun muassa erilaisia rentoutumismenetelmiä ja harjoituksia.

Oheinen Juha Markkulan haastattelu liittyy ”Rentoutumisen menetelmät unettomuuden hoidossa” -opinnäytetyöhön (Anna Merimaa, Assi Paananen & Ville Punakilpi), joka on toteutettu yhteistyössä Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen kanssa.