Hoppa till huvudinnehåll

Sömnlöshet

Nyckelord:

Sömnlöshet är väldigt vanligt. Mer än 30 % av befolkningen lider av tillfällig sömnlöshet. Man talar om långvarig sömnlöshet då personen har mer än tre gånger i veckan under tre månaders tid haft svårt att somna, svårigheter att hållas i sömn eller vaknat för tidigt. Dessutom måste personens verksamhetsförmåga dagtid lida av detta.

En kvinna ligger i sängen med armarna över ansiktet.

Sömnlöshet ökar med åldern. Oftast utvecklar man sömnlöshet genom en kombination av flera olika faktorer. En kortvarig sömnlöshet kan orsakas av t.ex. stress eller förändringar i livssituationen. I en funktionell sömnlöshet fortsätter sömnstörningarna när själva sömnlösheten börjar väcka oro. Sömnstörningar ökar risken för humörsvängningar och ångest, vilka i sin tur ofta orsakar ännu mer svårigheter att uppnå en normal sömn.

En långvarig sömnlöshet kan också orsaka ett tillstånd av överaktivitet vilket i sin tur stör sömn- och vakenhetsrytmen. Detta kan öka risken för att insjukna i olika fysiska sjukdomar.