Hoppa till huvudinnehåll

Sömnlöshet

Nyckelord:

Sömnlöshet är väldigt vanligt. Mer än 30 % av befolkningen lider av tillfällig sömnlöshet. Man talar om långvarig sömnlöshet då personen har mer än tre gånger i veckan under tre månaders tid haft svårt att somna, svårigheter att hållas i sömn eller vaknat för tidigt. Dessutom måste personens verksamhetsförmåga dagtid lida av detta.

Sömnlöshet ökar med åldern. Oftast utvecklar man sömnlöshet genom en kombination av flera olika faktorer. En kortvarig sömnlöshet kan orsakas av t.ex. stress eller förändringar i livssituationen. I en funktionell sömnlöshet fortsätter sömnstörningarna när själva sömnlösheten börjar väcka oro. Sömnstörningar ökar risken för humörsvängningar och ångest, vilka i sin tur ofta orsakar ännu mer svårigheter att uppnå en normal sömn.

En långvarig sömnlöshet kan också orsaka ett tillstånd av överaktivitet vilket i sin tur stör sömn- och vakenhetsrytmen. Detta kan öka risken för att insjukna i olika fysiska sjukdomar.