Hoppa till huvudinnehåll

Erfarenhetsexperts

Våra erfarenhetsexperts har erfarenhet av hur det känns att insjukna, vara sjuk, vara i behandling och i rehabilitering.

Erfarenhetsexperts

I Egentliga Finland arbetar utbildade erfarenhetexperter. De har genomgått en 8 månader lång utbildning anordnad av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Erfarenhetsexperts har

  • erfarenhet av hur det känns att insjukna och vara sjuk, att vara i behandling och i rehabilitering
  • viljan att utveckla tjänster eller hjälpa andra utifrån sin egen erfarenhet

ÅUCS erfarenhetsexperts arbetar inom alla områden i sjukvårdsdistriktet. De har kompetens att agera till exempel

  • som gruppledare
  • som en anställds arbetspartner (inte som vårdpersonal)
  • erfarenhetsutbildare i seminarier
  • som utvecklare av tjänster i styrgrupper och plan- och utvecklingsgrupper och som erfarenhetsutvärderare i forskningsprojekt
  • som kamratstödperson.

Erfarenhetsexperts är bundna av tystnadsplikt och verksamheten är avgiftsfri för alla ÅUCS kunder. Du kan beställa en erfarenhetsexpert genom att kontakta kontaktpersonen. minna.johanna.pohjola@tyks.fi. Varje erfarenhetsexpert får arbeta utan anställningsförhållande. De får en engångsbelöning för arbetade timmar och reseersättning.

Kontaktperson:
planerare Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi