Hyppää pääsisältöön

Lasten neuropsykiatrinen työryhmä

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Raision sairaala
Sairaalakatu 5
Raisio

Postiosoite

PL 52
20521 Turku
Ma–To 8.15–15.00
Pe 8.15–14.00

Tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita neuropsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia lapsia sekä heidän perheitään.

Miten hoitoon tullaan?

  • Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä tai aluetyöryhmistämme tarkempiin/ tarkentaviin neuropsykiatrisiin tutkimuksiin.
  • Palvelut ovat alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä verkostoilleen.
  • Palvelut ovat perheille maksuttomia.

Työryhmässä työskentelevät

Työryhmän toiminnasta vastaa moniammatillinen työryhmä, joissa työskentelee erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, psykologi, sairaanhoitajia, toimintaterapeutti ja musiikkiterapeutti.

Teemme yhteistyötä hyvinvointialueen lastenpsykiatrian aluepoliklinikoiden, lastenneurologian, sosiaalitoimen, vammaispalveluiden ja koulutoimen kanssa.

Hoidettavien lasten yleisimmät tulosyyt

Tyksin lasten neuropsykiatrinen työryhmä ottaa diagnostisiin tutkimuksiin alle 13-vuotiaita potilaita, joilla epäillään kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä ja halutaan tarkentaa diagnostiikkaa (esim. Autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä).

Lisäksi poliklinikka tarjoaa tällaisia potilaita hoitaville lääkäreille hoitosuosituksia, jatkokuntoutuksen suunnittelua ja konsultaatioapua.

Mitä teemme?

Lasten neuropsykiatrinen tutkimusjakso muodostuu seuraavasti:

  1. Lähete työryhmään.
  2. Ajanvaraus tiimipalaverissa.
  3. Ensikäynti neuropsykiatrian poliklinikalla: selvitetään lapsen taustatiedot, nykytilanne, tehdään suunnitelma mahdollisista jatkotutkimuksista ja kysytään tarvittaessa vanhemmilta lupa olla yhteydessä lasta aikaisemmin hoitaviin tai tutkiviin tahoihin.
  4. Lapsen yksilötutkimus: perehdytään aikaisempiin tutkimuksiin, lapsen omat käynnit neuropsykologilla, kyselykaavakkeet kotiin ja kouluun ja tarvittaessa koulu-/päiväkotikäynti.
  5. Perhetutkimus: perehdytään mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin, vanhempien käynnit sairaanhoitajan vastaanotolla, mahdollisesti kotikäynti.
  6. Palauteneuvottelu: käydään perheen kanssa läpi tutkimustulokset, diagnoosit, hoitosuositukset ja kuntoutussuunnitelma.

Toimintaamme kuuluu myös pienissä määrin hankalasti oireilevien lasten hoito ja kuntoutus. 

Sairaalat