Hoppa till huvudinnehåll

Barnneuropsykiatriska arbetsgruppen

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Reso sjukhus
Sairaalakatu 5
Reso

Postadress

PB 52
20521 Åbo
må–to 8.15–15.00
fr 8.15–14.00

Vi undersöker och behandlar barn under 13 år som är i behov av neuropsykiatrisk specialsjukvård samt deras familjer.

Hur når jag vården?

  • Vi tar emot patienter på remiss av läkare
  • Våra tjänster är avsedda för barn under 13 år, deras familjer och nätverk.
  • Tjänsterna är gratis för familjen.

Vem jobbar i arbetsgruppen?

De som ansvarar för arbetsgruppens verksamhet är ett mångprofessionellt team som består av 1 specialistläkare, 1 läkare i specialiseringstjänst, 2 sjukskötare och 1 psykolog.

Vi samarbetar med de regionala barnpsykiatriska poliklinikerna och med dem som arbetar inom barnneurologi, socialt arbete, handikappservicen och skolverket.

Vanligaste orsakerna till vårdbehov hos barn

Den barnpsykiatriska arbetsgruppen vid ÅUCS mottar för diagnostiska utredningar patienter under 13 år som misstänks ha utvecklingsmässiga neuropsykiatriska störningar och vars diagnos bör specificeras (t.ex. autismspektrumstörning, Tourettes syndrom).

Neuropsykiatriska polikliniken producerar också vårdrekommendationer, rehabiliteringsplanering och konsultationer för läkare som sköter dessa patienter.

Hur arbetar vi?

Den barnpsykiatriska undersökningsperioden består av följande:

  1. Remiss till arbetsgruppen.
  2. Tidsbokning vid teammöte.
  3. Första besök på den neuropsykiatriska polikliniken: barnets bakgrund och aktuella situation kartläggs, plan för eventuella vidare undersökningar uppgörs och vid behov ombes föräldrarna ge tillstånd till att man kontaktar parter som tidigare vårdat eller undersökt barnet. 
  4. Individuell undersökning av barnet:  tidigare undersökningar och barnets besök hos neuropsykolog utreds, enkäter skickas hem och till skolan och vid behov görs besök till skolan eller dagiset.
  5. Utredning av familjen: eventuella tidigare undersökningar, föräldrarnas besök hos sjukskötare utreds och eventuellt hembesök genomförs.
  6. Familjediskussion:  tillsammans med familjen diskuteras undersökningsresultaten, diagnoserna, behandlingsrekommendationerna och rehabiliteringsplanen.

Vi behandlar och rehabiliterar också barn med svåra symtom i liten utsträckning.

Sjukhus