Hyppää pääsisältöön

Salon palliatiivinen osasto (osasto 7)

Avainsanat:

Aukioloajat ja yhteystiedot

Käyntiosoite

Tyks Salon sairaala
Sairaalantie 9
Salo

Postiosoite

Sairaalantie 9
24130 Salo
Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön kanslian kautta.

Salon terveyskeskussairaalassa toteutetaan laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Sairaalaosasto 7 on palliatiivinen- ja saattohoito-osasto.

Osastolle tullaan yleensä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä sekä jonkin verran omalääkärin lähetteellä.

Hoidamme ja tutkimme sairauksia, annamme kuntoutusta sairauksien ja leikkausten jälkeen sekä annamme saattohoitoa parantumattomien sairauksien loppuvaiheessa.

Potilaiden hoito on monien eri asiantuntijoiden moniammatillista tiimityötä, jonka hoidollinen tavoite on potilaan kotikuntoisuus. Hoidon alussa määritetään hoidon tavoitteet.

Osastoillamme annetaan ympärivuorokautista sairaanhoitoa ja hoivaa, päivittäistä kuntoutusta sekä erillisenä kuntoutuksena että työn ohessa annettavana kuntoutuksena (ns. kuntouttava työote), sekä tarpeen mukaan erityistyöntekijöiden palveluja. Kuntouttavassa hoitotyössä potilaan omat voimavarat ja liikuntakyky otetaan käyttöön. Potilaita ohjataan ja opastetaan ja heidän omia voimavarojaan tuetaan sekä kannustetaan tekemään omatoimisesti asioita, joista he toimintakykynsä puolesta selviytyvät. 

Terveyskeskussairaalan läheisimmät yhteistyökumppanit ovat vanhuspalveluiden eri toiminnot sekä erikoissairaanhoito.

Osastoilla pidetään tarpeen vaatiessa hoitoneuvottelu, jossa potilas ja hänen omaisensa sekä potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt ja kotihoito pohtivat potilaan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia ja niitten ratkaisuja.

Osastolla työskentelee palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittanut lääkäri. Osastolla on oma erikoiskouluttautunut hoitotiimi. Hoitotiimiin kuuluu myös psykiatrinen sairaanhoitaja tarvittaessa. Potilaan ja läheisten tukena toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Potilaan läheisellä on mahdollisuus yöpyä osastolla. Kotisaattohoito on mahdollista. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan kanssa ja toimii näiden tukiosastona.

Palliatiivinen- ja saattohoito-osasto antaa mielellään konsultaatioapua ja järjestää tarvittaessa koulutusta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon alueelta.

Sairaalat