Hyppää pääsisältöön

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Avainsanat:

Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole parannettavissa.

Palliatiivinen hoito tarjoaa helpotusta sairauden aiheuttamiin oireisiin sekä tukitoimia potilaan ja hänen läheistensä selviämisen avuksi. Palliatiivinen hoito on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuu usein monia eri ammattihenkilöitä.

Palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon siirrytään, kun sairauden etenemiseen ei enää voida sairauteen kohdistuvalla hoidolla merkittävästi vaikuttaa ja sairaus aiheuttaa häiritseviä oireita. Hoidon tavoite onkin tällöin ennemminkin oireiden lievittäminen, elämänlaadun vaaliminen ja potilaan toiveiden mukainen mahdollisimman hyvä ja aktiivinen loppuelämä sairauden kanssa. On hyvä muistaa, että siirryttäessä oireenmukaiseen hoitoon hoitamisesta ei luovuta, vaan hoitaminen suunnataan parantumattomasti sairaan ihmisen kannalta parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Se ei myöskään poissulje mitään sellaisia hoitotoimia, mistä potilas voisi vielä hyötyä.

Palliatiivisessa hoidossa pyritään huomioimaan potilaan tarpeet kokonaisvaltaisesti ja siten vaikuttamaan potilaan kokemaan elämänlaatuun.

Palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden oirehoidossa korostetaan potilaan kokemusta oireen häiritsevyydestä ja potilaan kokema avun tarve. Häiritsevyydellä tarkoitetaan oireiden aiheuttamaa fyysistä tai psyykkistä vaivaa, ahdistusta tai kärsimystä. Oireet muuttuvat usein sairauden edetessä. Oireita on joskus paljon ja vääjäämättä tällöin hoitamattomana häiritsevät potilaan elämää, heikentävät elämänlaatua ja elämänhaluakin. Tärkeää hoidossa on oireiden jatkuva arviointi ja niiden jatkuva ja aktiivinen hoito. Häiritsevistä oireista potilaan tulisikin kertoa terveydenhuoltohenkilökunnalle. Oireiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Yleisimpiä potilaiden kokemia oireita ovat kipu, pahoinvointi ja oksentelu, hengenahdistus sekä uupumus ja väsymys.

Saattohoito on osa palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa ajoittuen oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin. Kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti.

Toimipisteet

Salon palliatiivinen osasto (osasto 7)

Salon terveyskeskussairaalassa toteutetaan laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Sairaalaosasto 7 on palliatiivinen- ja saattohoito-osasto.

Palliatiivinen keskus

Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan parantumatonta, etenevää tautia sairastavia potilaita. Palliatiivisen hoidon tavoitteena on potilaan oireiden hyvä…

Paraisten sairaalaosasto

Akuuttiosastolla hoidetaan potilaita, joilla on akuutteja vaivoja, kuten esimerkiksi hengenahdistusta, rintakipuja tai erilaisia tulehduksia. Kotisairaala…

Palliatiivinen osasto, Kaskenlinna

Kaskenlinnan palliatiivisella osastolla hoidetaan palliatiivista sairaalahoitoa tarvitsevia, ilman diagnoosirajauksia potilaita, joilla on pitkälle edennyt…