Hoppa till huvudinnehåll

Information om Sömn- och andningscenter för patienter

Sömn- och andningscentrets verksamhet förbättrar vården och tillgången till behandling för patienter med sömn- och andningsproblem. Centret används för att utbilda personal och skapa nya vårdkedjor och vid behov organisera verksamheten bättre. Kvaliteten på vården blir konsekvent oberoende av patientens hemort.

Patienterna har också bättre möjlighet än tidigare att delta i vetenskaplig forskning och få tillgång till nya former av behandling om de så önskar.

Vårt mål är öppenhet, vilket på sikt innebär att vi berättar om väntetider för vård, patienttillfredsställelse och vårdkvalitet på vår webbplats. Via webbsidorna får patienten och anhöriga bättre information än tidigare om vilka faser hör till diagnostiken och vården samt vad som är att förvänta sig.

Tillgång till behandling

Sömn- och andningscentret kan inte kontaktas direkt. För tillträde till behandling, kontakta till exempel din egen hälsovårdscentral eller arbetshälsovården. Vid behov görs det därifrån en remiss i första hand till den enhet i ditt eget område som behandlar sjukdomen i fråga.