Hyppää pääsisältöön

Sikiöseulonnat ja sikiödiagnostiikka

Avainsanat:

Sikiöseulonnoissa kartoitetaan raskauden seurannan ja synnytyksen suunnittelun erityistarpeita.

Lääkäri tekee uä-tutkimusta.

Sikiöseulontatutkimukset

Jokainen raskaana oleva nainen on oikeutettu sikiöseulonta-asetuksen mukaisesti kahteen ultraäänitutkimukseen. Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja niihin hakeudutaan neuvolan kautta.

Seulontaultraäänitutkimuksia tehdään Tyks Majakkasairaalassa sekä Vakka-Suomen, Loimaan ja Salon sairaaloissa:

  • Varhaisraskauden ultraäänitutkimus ja mahdollinen kromosomiseulonta keskimäärin raskausviikolla 12
  • Rakenneultraäänitutkimus keskimäärin raskausviikolla 21.

Alkuraskauden seulontatutkimuksessa tarkastetaan sikiöiden lukumäärä ja varmistetaan laskettu aika. Alkuraskauden ultraäänitutkimukseen voidaan yhdistää kromosomipoikkeavuuksien seulonta äidistä otettavalla NIPT-verinäytteellä. Rakennetutkimuksessa kiinnitetään huomiota sikiön kasvuun ja rakenteisiin, istukan sijaintiin ja lapsiveden määrään.

Noin 5 % sikiöstä tarvitsee kasvun seurantaa raskausaikana ja 0,4 %:lla istukan sijainti estää alatiesynnytyksen. Terveyden kannalta merkittäviä synnynnäisiä kehityshäiriöitä esiintyy 2–5 %:ssa raskauksista. Noin kolmella vastasyntyneellä sadasta todetaan jokin rakenne- tai kromosomipoikkeavuus ja yhdellä lapsella sadasta poikkeavuus on vaikea. Poikkeavuuksien riski lisääntyy äidin iän myötä. Osa sikiön ja istukan poikkeavuuksista voidaan todeta raskauden aikana tehtävillä seulontatutkimuksilla, jolloin raskauden seuranta ja synnytyksen suunnittelu voidaan tehdä huolellisesti. Mikäli sikiöllä havaitaan vaikea poikkeavuus, perhe voi harkita raskauden keskeyttämistä.

Lakisääteiset seulontakätilön tekemät raskaudenaikaiset ultraääniseulontatutkimukset ovat odottaville äideille maksuttomia. Mikäli jatkotutkimuksia tarvitaan, odottaja ohjataan sikiötutkimusyksikköön. Mikäli odottaja ohjataan erikoissairaanhoidon raskauden riskitekijöiden vuoksi, voidaan seulontatutkimukset tehdä poliklinikkakäynnin yhteydessä lääkärin toimesta samassa yhteydessä ja tällöin niistä peritään poliklinikkamaksu. Lue lisää asiakasmaksuista.

Sikiödiagnostiset jatkotutkimukset

Tyksin sikiötutkimusyksikkö toimii Majakkasairaalassa samoissa tiloissa äitiysvastaanottojen kanssa. Yksikköön on keskitetty sikiön kehityshäiriöiden, monisikiöraskauksien ja muiden riskiraskauksien tutkimus ja hoito. Sikiötutkimusyksikössä erikoiskoulutetut lääkärit tekevät ultraäänitutkimuksia ja ottavat tarvittaessa lapsivesi- ja istukkanäytteitä kätilöiden avustaessa. Neuvontaan ja hoitoon voivat osallistua myös perinnöllisyyslääkäri ja lastentautien erikoislääkärit.

Toimipisteet

Äitiysvastaanotot

Hoidamme raskautta suunnittelevia, raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia.