Hoppa till huvudinnehåll

Fosterscreening och fosterdiagnostik

Nyckelord:

Avsikten med fosterdiagnostik är att klargöra om det finns särskilda behov när det gäller uppföljningen av graviditeten eller planeringen av förlossningen.

Lääkäri tekee uä-tutkimusta.

Fosterscreening

Enligt statrådets förordning om screening har varje gravid kvinna rätt till två ultraljudsundersökningar. Det är frivilligt att göra en screening och du får en tid till den via mödrarådgivningen.

Screening med ultraljudsundersökning kan göras på ÅUCS Fyrsjukhus, samt på Vakka-Suomi (Nystadsregionen), Loimaa och Salo sjukhus:

  • Ultraljudsundersökning under tidig graviditet och eventuell utredning av kromosomavvikelser kring graviditetsvecka 12.
  • Undersökning av fostrets anatomi kring graviditetsvecka 21.

I screeningen under tidig graviditet fastställs antalet foster och därutöver bekräftas den beräknade tiden. Ultraljudsundersökningen kan kompletteras med en utredning av kromosomavvikelser, vilket innebär att ett NIPT-blodprov tas från mamman. Undersökningen av fostrets anatomi utreder utöver fostrets anatomi även tillväxten, moderkakans läge och mängden fostervatten.

Cirka 5 procent av fostren behöver en effektiverad uppföljning av tillväxten och i 0,4 procent av graviditeterna utgör moderkakans läge ett hinder för vaginal förlossning. Medfödda utvecklingsstörningar med betydande inverkan på hälsan förekommer i 2–5 procent av graviditeterna. Ungefär tre av 100 barn föds med en strukturell avvikelse eller kromosomavvikelse och en av 100 med en allvarlig avvikelse. Risken för avvikelser ökar med moderns ålder. Med hjälp av screening kan vissa avvikelser hos fostret och moderkakan upptäcks redan under graviditeten. I sådana fall följs graviditeten upp tätt och förlossningen planeras noggrant. Om fostret har en allvarlig avvikelse kan du och din partner överväga att avbryta graviditeten.

Lagstadgade ultraljudsundersökningar under graviditeten utförda av specialutbildad barnmorska är kostnadsfria för blivande mammor. Om fortsatta undersökningar är nödvändiga hänvisas du till fosterdiagnostiska enheten. Om den väntande mamman hänvisas till specialiserad sjukvård på grund av graviditetsriskfaktorer kan ultraljudsundersökningar göras av läkare i samma sammanhang som poliklinikbesöket och i så fall tas poliklinikavgiften ut för dem. Läs mer om kundavgifter.

Fortsatta fosterdiagnostiska undersökningar

ÅUCS fosterdiagnostiska enhet finns i Fyrsjukhuset, i samma lokaler som mödravårdsmottagningen. På enheten undersöker och behandlar vi störningar i fostrets utveckling, samt flerbördsgraviditeter och andra riskgraviditeter. Specialistläkare utför ultraljudsundersökningar och tar vid behov fostervatten- och moderkaksprov med assistans av barnmorskor. Även genetikläkare och specialistläkare i barnsjukdomar kan delta i rådgivningen och vården.

Enheter

Mödramottagningarna, Fyrsjukhuset

Vi sköter kvinnor som planerar graviditet, som är gravida och som nyligen fått barn.