Hoppa till huvudinnehåll

Patientsäkerhet

Med patientsäkerheten eftersträvas att patienten får den vård hen behöver, får den vid rätt tidpunkt och så att vården åsamkar patienten minsta möjliga förebyggbara skada. Patientsäkerheten är en väsentlig del av vårdkvaliteten och omfattar säkerheten av själva vården, av läkemedelsbehandlingen och av apparatsäkerheten.

Vårt sjukhus drivs av en professionell personal som bär ansvaret för att din vård ska vara god och säker. Vården planeras i samarbete med dig själv. Vården grundar sig på kunskap och praxis som bygger på forskning.

Hjälp till att förbättra tryggheten

  1. Tillräckliga uppgifter: Den personal som vårdar dig måste veta tillräckligt om dina symtom, besvär och sjukdomar och de måste ha aktuella och rätta kontaktuppgifter om dig. Meddela personalen om något ändrats.
  2. Kontroll av personuppgifter: Påminn personalen oförskräckt om de glömmer att kontrollera och fråga dina personuppgifter t.ex. före vårdåtgärder, före undersökningar, före provtagning eller före läkemedelsintag.
  3. Anteckningar: Anteckna gärna för dig själv vad du vill berätta eller fråga. Be personalen om skriftlig information – det ger bra stöd för minnet.
  4. Fråga modigt: Fråga om vilka behandlingsalternativ det finns och hur den pågående behandlingen framskrider. Kontrollera att du säkert förstått allt på rätt sätt.
  5. Mediciner: Ha alltid med dig en uppdaterad och aktuell läkemedelslista. Be att få en uppdaterad läkemedelslista då du hemskrivs från sjukhuset. Följ noga läkemedelsordinationerna.
  6. Följ anvisningarna: Följ de vårdanvisningar som du fått. Berätta om för personalen om det är svårt för dig att följa anvisningarna.
  7. Deltagande: Var aktiv och delta i planeringen och beslut som gäller din egen vård. Ge respons om din vård.
  8. Symtom: Tala om för personalen om du upplever smärta eller andra symtom av din sjukdom.
  9. Närvaro av anhöriga och närstående: Om du vill, kan en anhörig eller närstående person delta i din vård.
  10. Om du har funderingar: Om du funderar över något, ta genast upp frågan med personalen. Du kan förstås också senare stå i kontakt med dem som vårdat dig.

Patientsäkerhetsinformation