Hoppa till huvudinnehåll

Organisation och verksamhet i Spetskompetensenhet inom neuromodulationsbehandling

ÅUCS Spetskompetensenhet inom neuromodulationsbehandling genomför, utvecklar och koordinerar sektorsövergripande neuromodulationsverksamhet och vetenskapligt forskningsarbete inom olika delområden av den specialiserade sjukvården i Egentliga Finland.

Utbudet av neuromodulationsbehandlingar är det mest omfattande i Finland och våra moderna neuromodulationsmetoder används vid psykiatriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar, till exempel för behandling av neuropatisk smärta och smärtsyndrom, epilepsi, rörelsestörningar och tinnitus. Neuro-HIFU-apparaten (High Intensity Focused Ultrasound) som tas i bruk våren 2022 är den första i Finland. Den kan även ge möjligheter till behandling och anknytande forskningsarbete vid centrala rörelsestörningar.

Nätverkssamarbetet vid Spetskompetensenheten inom neuromodulationsbehandling baserar sig på en sektorsövergripande modell, där patientens vård och behandling genomförs i samarbete med olika specialiteter och med hjälp av experter inom olika verksamhetsområden. I nätverksmodellen ansvarar varje enhet som hör till Spetskompetensenheten för sin egen verksamhet samt vården och behandlingen för patienterna i sina egna lokaler och budgeter. I personalen ingår personer med spetskompetens: specialistläkare, sjukskötare, laboratorieskötare, sjukhusfysiker samt forskare från doktorander till professorer. En central del i verksamheten är samarbetsgrupper som regelbundet går igenom patientfall, såsom arbetsgruppen för neuromodulationsbehandling som består av experter inom olika specialiteter och som sammanträder en gång per månad. 

Till spetskompetensenheten inom neuromodulationsbehandling hör

Strategi

Spetskompetensenheten inom neuromodulationsbehandling är ett nätverk som innefattar flera olika specialiteter samt verksamhets- och ansvarsområden. Samverkan inleddes 2015. Enheten fick spetsenhetsstatus 2018 och dess strategi grundar sig på Spetskompetensstrategin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Grunden i spetskompetensenhetens verksamhet är aktivt forskningssamarbete som främjar neuromodulationsbehandlingar, mångsidig och högklassig kompetens hos personalen samt långsiktig utvecklingsvilja och innovativitet för förbättring av verksamhetsmiljön, val av evidensbaserade behandlingsmetoder och planering av apparatinvesteringar.

Spetskompetensenheten inom neuromodulationsbehandling har som mål att vara Finlands bästa kompetensenhet inom neuromodulationsbehandlingar och ett internationellt erkänt forsknings- och lärcenter. Spetskompetensenheten erbjuder internationell spetskompetens vid bedömning av nyttan av neuromodulationsbehandlingar, användning av tillgängliga behandlingsalternativ, tekniskt genomförande av behandlingar samt prognostisering och uppföljning av terapisvar.

Värderingar

  • spetskompetens
  • individuellt vald och effektiv behandling för patienten
  • hög kvalitet
  • internationellt ansedd vetenskaplig forskning
  • effektivt sektorsövergripande nätverkssamarbete