Hyppää pääsisältöön

CP-vamma

Avainsanat:

CP-vamma (engl. cerebral palsy) johtuu sikiöaikana, synnytyksen yhteydessä tai kahden ensimmäisen elinvuoden aikana tapahtuneesta aivojen vaurioitumisesta.

CP-vamma vaikeuttaa pysyvästi tahdonalaista vartalon ja raajojen asennon sekä liikkeiden hallintaa. Vamma voi aiheuttaa pelkästään liikkumisen vaikeuksia, mutta usein siihen liittyy myös muita neurologisia ongelmia. Yleisimpiä liitännäisongelmia ovat puheentuoton vaikeudet, syömisongelmat, epilepsia, näkemiseen liittyvät ongelmat ja eriasteiset älyllisen kehityksen poikkeavuudet.

CP-vammaa ei voi parantaa, mutta kuntoutuksella ja yksilöllisillä apuvälineillä voidaan tukea ja kehittää lapsen itsenäistä toimintakykyä.

Kullekin lapselle soveltuvia kuntoutuskeinoja ja muita tukimuotoja arvioidaan lastenneurologian yksikössä 1–4 päivää kestävillä kuntoutusarviokäynneillä. Näillä käynneillä moniammatillinen työryhmä (lääkäri, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutti, psykologi, kuntoutusohjaaja ja omahoitaja) arvioi CP-vamman laatua ja lapsen toimintakykyä kansainvälisten suositusten mukaisilla menetelmillä. Työryhmä laatii yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman 1–3 vuoden välein.

Fysio-, puhe- ja toimintaterapia ovat eniten käytettyjä kuntoutusmuotoja. Joissakin tilanteissa lapsen toimintakykyä voidaan parantaa vähentämällä liiallista lihasten jäntevyyttä botuliinitoksiinihoidolla. Tyksin lastenneurologian yksikössä on vuosien kokemus botuliinitoksiinin käytöstä CP-vamman yhtenä hoitomuotona.

Toimipisteet

Lasten ja nuorten kirurgian osasto ja päiväkirurgia

Hoidamme 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria kaikilla lastenkirurgian ja lastenortopedian osa-alueilla.

Lastenneurologian poliklinikka, Majakkasairaala

Lastenneurologian Majakkasairaalan vastaanotolla tutkimme ja hoidamme lapsia, joilla on todettu tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus tai…

Lastenneurologia/kehitysneurologian vastaanotto, U-sairaala

Lastenneurologisessa yksikössä tutkimme ja hoidamme lapsia, joilla on todettu tai epäillään olevan jokin neurologinen sairaus tai merkittävä kehitysviive.