Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uratarina: Kesäkandina Tyks Psykiatrialla

Sara kiinnostui psykiatriasta jo lääketieteellisten opintojen alussa ja haki kesäkandiksi 4. vuosikurssin kesällä.

Sara Ingalsuo.

Työ tärkeimmän terveyden parissa

Psykiatrinen tietous ja avoin ote mielenterveyden haasteisiin hyödyttää jokaista lääkäriä missä tahansa työnkuvassa.

Sara Ingalsuo on 5. vuoden lääketieteen opiskelija ja työskentelee koulun ohella Tyks Psykiatrialla. Hän kiinnostui psykiatriasta jo lääketieteellisten opintojen alussa ja haki kesäkandiksi 4. vuosikurssin kesällä.

– Ihminen on niin kokonaisvaltainen paketti ja psykiatria on osa-alue joka pitää osata ottaa huomioon kaikessa. Teki sitten mitä tahansa lääkärin työtä, kertoo Sara syistä, joiden takia päätyi kesäkandiksi Tyks Psykiatrialle.

Mielen haasteisiin on kaikilla kosketuspintaa

Mielenterveyden haasteet ovat yleisiä ja niihin on jokaisella ihmisellä jonkinlaista kokemusta. Jos ei omakohtaista, niin läheisen ihmisen kautta.

– Psykiatria on tosi mielenkiintoista, koska siinä pääset ihmisen mielen sopukoihin. Pitää osata katsoa isoa kuvaa laajalle kun selvittää, mitkä moninaiset syyt ovat johtaneet mielen järkkymiseen.

Hoito psykiatrialla on valtavan kokonaisvaltaista ja kattavaa.

Sukellus mielen maailmaan

Kandikesä Tyks Psykiatrialla alkaa perehdytyksellä, jossa käydään läpi talon toimintatapoja ja eri ammattiryhmien tontteja, kandit pääsevät myös seuraamaan kokeneiden lääkäreiden vastaanottoja.

– Perehdytyksessä käytiin parissa viikossa läpi valtava kirjo asioita, kuten lääkehoitoja tai mitä vaikka neuromodulaatioyksikkö tekee. Siinä oppi nopeassa ajassa paljon koko alasta, Sara kertoo.

Psykiatrinen työ on joukkuepeliä. Monet ammattilaiset toimivat lääkärin tukena ja aktiivisena osana päivittäisessä potilastyössä.

– Perehdytyksen jälkeen vastaanottotyö alkoi työparin, eli sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän tai psykologin kanssa, heiltäkin sai oppia valtavasti.

Työ psykiatrialla on moniammatillista yhteistyötä parhaimmillaan.

Senioritukeen vahva panostus

Kaikkea ei tarvitse tietää etukäteen, sillä tukea ja neuvoja saa kokeneemmilta kollegoilta koko ajan. Tyksissä senioritukeen on keskitytty erityisesti.

– Minulle oli kandikesän työpaikkaa miettiessä tosi tärkeää se, että tiedän miten seniorituki on järjestetty, Sara kertoo.

Kesällä pidetään myös seniorien konsultaatiotunteja, jolloin kandit saavat kysyä mitä tahansa ja oppia myös muiden kohtaamista tilanteista. Vastaanoton aikana tuki oli vain Skype-viestin päässä.

– Vastaanoton lomassa usein tuli tilanne, että jotain oli tiedettävä heti. Silloin pistin Skypen kautta viestiä seniorille ja usein sain vastauksen jo vastaanoton aikana, se toi valtavasti turvaa.

Saran mukaan tärkeintä oli tieto siitä, ettei vaikeiden tilanteiden kanssa jäänyt koskaan yksin.

Apupäivystyksestä sai korvaamatonta oppia

Tyks Psykiatrian kesäkandeille tarjotaan mahdollisuutta päästä erikoistuvan lääkärin rinnalle apulaispäivystäjäksi.

– Päivystyksen puolella näki ihan erilaisen puolen psykiatriasta, kuten tilanteiden kriisiytymistä tai potilaan osastolle siirtämistä ja lääkitysten miettimistä. Se oli kokemuksena valtavan silmiä avaavaa ja opettavaista.

Apupäivystys tuo kokemuksen lisäksi vaihtelua myös avohoidon vastaanottotyöhön.

Töihin myös opiskelujen ohella

Kandikesän jälkeen voi kerätä kokemusta ja tienestejä myös opintojen ohella. Se on helppo ensimmäinen askel lääkärin uralla, palkkakin nousee kesän jälkeen.

– Ajattelin jo ennen kesää, että haluaisin jatkaa töitä opintojen ohella ja kesällä tuo ajatus vain vahvistui. Koko vitosvuoden olen tehnyt töitä koulun ohella Tyks Psykiatrialla, opintojen ehdoilla.

Työnkuvaan kuuluu vastaanottotyötä eli potilaiden lääkitysten pohdintaa, hoitoneuvotteluita tai lausuntokäyntejä yhdessä työparin kanssa. Jos työtä tekee virka-ajan ulkopuolella, voi tehdä kirjallisia töitä, kuten kirjoittaa epikriisejä eli loppulausuntoja.

– Tässä pääsee harjoittelemaan vastaanoton pitämistä, monille se tulee ensimmäisen kerran eteen vasta 5. vuoden kesällä terveyskeskuksessa. Olen kokenut tosi hyödyllisenä sen, että tuota oppia on saanut jo tässä vaiheessa.

Psykiatriset sairaudet ovat laajakirjoisia ja niitä tulee vastaan ihan jokaisella terveydenhuollon osa-alueella. Kokemusta mielenterveyden haasteiden kanssa työskentelyyn saa vain työskentelemällä psykiatristen asioiden parissa.

Työskentely koulun ohella tukee opiskelua ja syventää oppimista

Työskentely psykiatrialla on Saran mukaan tuonut uuden ulottuvuuden myös opiskeluun ja syventänyt osaamista.

– Monellakin tapaa koulusta saa nyt enemmän irti kun osaa liittää oppia oikeisiin tilanteisiin tai yhteyksiin. Työnteko opintojen ohella on ehdottomasti tehnyt koulunkäynnistä mielekkäämpää.

Paperitöistä, kuten loppulausuntojen laatimisesta oppii valtavasti ammatillisesti.  

– Paperitöiden teko on mielekästä, koska se vaikuttaa suoraan esimerkiksi siihen, millaisia etuuksia potilas tulee saamaan. Sillä on siis suora vaikutus hänen elämäänsä ja on siksi valtavan merkityksellinen osa, Sara muistuttaa.

Joustavaa ja opiskelijalähtöistä

Kesän, samoin kuin opintojen ohessa tehtävän työn vuorot ovat hyvin sovittavissa ja sovitettavissa joustavasti.

– Ensimmäisenä kesänä tietysti sitä oli hiukan hitaampi otteissaan, joten aikaakin kului hiukan kauemmin. Ylityötunteja sain pidellä vapaina ja hyvin sain lomamatkanikin sovittua, kun etukäteen siitä kerroin, eli joustavuutta löytyi ehdottomasti.

Myös työnkuvat voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti.

Taide on hyvää vastapainoa

Taide on hyvä keino keventää omaa mieltä. Itsestä on tärkeää pitää huolta, jotta voi pitää huolta muista.

– Työ psykiatrialla voi olla välillä aika kuormittavaakin. On tärkeää pitää vapaa-ajalla ajatukset muualla.

Vapaa-ajalla Sara maalaa, soittaa viulua ja liikkuu aktiivisesti.

Kandit suosittelevat Tyks Psykiatriaa kesätyöpaikkana

“Negatiivisia odotuksia ei ollut, mutta kesä yllätti silti positiivisesti. Psykoottisten potilaiden kanssa työskentely oli erittäin mielenkiintoista ja opettavaista.” – Kesäkandi, 2023

“Opastus oli erittäin hyvää – parasta, mitä on tullut vastaan tähän mennessä. “ – Kesäkandi, 2023

“Erityisen hyvää oli se, että osaston opastavat evalit osasivat ennakoida mahdollisia tiedonpuutteita ja neuvoa enemmän kuin osasi kysyä tai tuli itselle akuutisti vastaan. Myös päivystyksissä oli erinomainen kohtelu. “ – Kesäkandi, 2023

“Työyhteisö, siis hoitajat ja lääkärit, toimivat yhdessä erittäin hyvin ja henki oli erinomainen. Harvassa paikassa on saanut nauraa yhtä paljon työn ohessa." – Kesäkandi, 2022

“Paras yhteishenki hoitajien ja lääkärien välillä mitä oon koskaan nähny!” – Kesäkandi, 2022

Kiinnostaisiko työ psykiatrialla – muuta mieltä!

Tyks Psykiatria tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kehittyvällä erikoisalalla. Työtehtäviä löytyy organisaatiomme kaikilta vastuualueilta lastenpsykiatriasta vanhuspsykiatriaan ja mielialahäiriöiden hoidosta psykoosien ja riippuvuussairauksien hoitoon. Äläkä unohda keihäänkärkeämme – Neuromodulaatioyksikköä!

Ole rohkeasti yhteydessä, jos kiinnostuit kokeilemaan työpätkää! Räätälöidään sinulle kiinnostuksenkohteitasi, aikataulujasi ja kokemustasi vastaava toimenkuva.

Lisätietoja: jaakko.uotila@varha.fi

Lisätietoja työskentelystä Tyks Psykiatrialla ja katso avoimet paikkamme.