Hyppää pääsisältöön

Lihastaudit aikuisilla

Avainsanat:

Erilaiset lihasoireet ovat väestössä yleisiä, mutta lihassairaudet harvinaisia. Lihassairauksien tunnistamisessa auttaa laaja tuntemus niiden mahdollisista ilmenemistavoista, koska erilaisia lihassairauksia on noin 1000 alatyyppiä. Useimmat lihassairaudet ovat geeniperäisiä. Hoidossamme ja seurannassamme keskeistä ovat kuntoutus, erilaiset apuvälineet ja mahdollisiin liitännäisoireisiin varautuminen sekä perinnöllisyysneuvonta lihassairaudesta riippuen.

Olemme keskittäneet lihastautien tutkimuksen ja seurannan Tyks kantasairaalan Neurokeskuksen poliklinikalle (U-sairaala), jossa toimii moniammatillinen lihastautityöryhmä. Joissakin tapauksissa voimme toteuttaa seurantaa myös aluesairaaloissa tai perusterveydenhuollossa.

Lihassairauksien tavallisin oire on etenevä lihasheikkous, joka voi johtua liikehermosolujen, hermo-lihasliitosten tai lihassolujen ongelmasta. Lihassairauksiin luokitellaan muun muassa amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), myastenia gravis sekä erilaiset lihasrappeumasairaudet kuten Duchennen lihasdystrofia.

Toimipisteet

Neurologian vuodeosasto

Neurologian vuodeosastolla tutkimme ja hoidamme erilaisia neurologisia sairauksia ja oireita. Potilaat ovat hoidossa osastollamme esimerkiksi…

Neurokeskus poliklinikka, U-sairaala

Vastuullamme on yli 16-vuotiaiden potilaiden neurologisten sairauksien sekä aivovammojen diagnostiikka, hoito ja seuranta.

Neurokeskus poliklinikka, Turunmaan sairaala

Vastuullamme on yli 16-vuotiaiden henkilöiden neurologisten sairauksien ja aivovammojen diagnostiikka, hoito ja seuranta.

Neurokeskus poliklinikka, Loimaa

Vastuullamme on Loimaan alueen yli 16-vuotiaiden henkilöiden neurologisten sairauksien ja aivovammojen diagnostiikka, hoito ja seuranta.