Hoppa till huvudinnehåll

Muskelsjukdomar hos vuxna

Nyckelord:

Olika muskelsymtom är vanliga bland befolkningen, men muskelsjukdomar är sällsynta. För att kunna identifiera muskelsjukdomar underlättar en bred kännedom om hur de kan ta sig i uttryck, eftersom det finns cirka 1000 olika typer av muskelsjukdomar. De flesta muskelsjukdomarna är genetiska. Det centrala i vården och uppföljningen är rehabilitering, olika hjälpmedel och beredskap för eventuella associerade symptom samt ärftlighetsrådgivning beroende på muskelsjukdom.

Vi har koncentrerat forskningen och uppföljningen av muskelsjukdomar till Neurocentrets poliklinik på ÅUCS Stamsjukhus (U-sjukhuset), där det finns en multiprofessionell arbetsgrupp för muskelsjukdomar. I vissa fall kan vi också genomföra uppföljning på regionala sjukhus eller inom primärvården.

Det vanligaste symtomet på muskelsjukdomar är tilltagande muskelsvaghet som kan bero på problem med motoriska nervceller, neuromuskulär förbindelse eller problem med muskelceller. Till muskelsjukdomar hör bland annat amyotrofisk lateralskleros (ALS), myastenia gravis och olika degenerativa muskelsjukdomar som Duchennes muskeldystrofi.

Enheter

Neurologiska vårdavdelningen

På neurologiska vårdavdelningen undersöker och vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar och symtom. På avdelningen sköter vi patienter bl.a…

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurocentrum poliklinik, Åbolands sjukhus

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Neurocentrum poliklinik, Loimaa

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år i Loimaaområdet.