Hyppää pääsisältöön

Hoidamme selkäkirurgista hoitoa vaativia sairauksia potilaslähtöisesti, korkealaatuisesti sekä turvallisesti.

kaksi hoitajaa valvomossa.

Tyksissä toimii selkäkeskus, joka on yhdistänyt aikuisten ja lasten selkäortopedian, neurokirurgian ja fysiatrian huippuammattilaiset yhdeksi tiimiksi. Arvioimme lähetteen perusteella mille erikoisalalle hoitosi kuuluu.

Selkäortopedinen hoito

Teemme vuosittain noin 500 selkäleikkausta. Tavallisin leikkaushoidon syy on selkärangan kulumasairaus, kuten välilevytyrä, selkärangankanavan ahtauma ja nikamasiirtymä. Hoidamme kirurgisesti myös selkärangan virheasentoja ja aikuisiän skoliooseja.

Huomioimme sinut kokonaisvaltaisesti hoitosi suunnittelussa. Mikäli poliklinikkakäynnillä päädytään leikkaushoitoon, leikkauksen ajankohta sovitaan tyypillisesti heti käynnin yhteydessä. Kaikkiin selkäperäisiin oireisiin leikkaushoito ei ole oikea ratkaisu, mutta tällöin ohjaamme sinut oikeaan konservatiivisen hoidon toteutuspaikkaan.

Tyks Ortossa selkäpotilaita hoitava henkilökuntamme on keskittynyt nimenomaan selkäpotilaisiin. Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutumisessa tärkeintä on oma aktiivisuutesi ohjattujen harjoitteiden tekemisessä.

Neurokirurginen hoito

Neurokirurgialla (Tyks, Neurokeskus) hoidamme selkärangan ja hermoston sairauksia, myös kaularangan alueen- ja kasvainten leikkaukset. Moniammatillisten asiantuntijoiden yhteistyö parantaa hoidon tuloksia ja helpottaa potilaan asioimista Tyksissä.

Fysiatria

Fysiatrialla hoidamme selkäpotilaita, joiden selkävaiva ei edellytä leikkaushoitoa, mutta vaatii eritystason osaamista hoidon tai kuntoutuksen suunnittelemiseksi.

Lapset ja nuoret

Idiopaattinen skolioosi on lasten tavallisimpia selän virheasentoja, jota esiintyy noin 6% kasvuikäisistä tytöistä. Varhainen toteaminen mahdollistaa virheasennon hoitamisen korsetilla tai ilman luudutusleikkausta, esimerkiksi selän pingotusleikkauksella.

Lannerangan rasitusmurtuma (spondylolyysi ja –listeesi) on lasten tavallisin selkäkivun aiheuttaja, jota todetaan noin 5% kasvunsa päättäneistä lapsista. Aikainen toteaminen mahdollistaa murtuman hoitamisen tukiliivillä, jolloin murtumat usein luutuvat. Harvinaisissa tapauksissa on leikkaushoito on tarpeen.

Kasvuikäisen lapsen selän virheasento tai yli 2 viikkoa jatkunut kipu ovat aiheita lastenortopedin arvioille.

Lasten ja nuorten selkävaivat hoidetaan lasten- ja nuortenklinikalla.

Kehitämme hoitoa

Käytämme kansallista selkäkirurgian hoitotulosten laaturekisteriä ja kehitämme jatkuvasti työmme laatua potilailta saamamme palautteen ja hoitotulosten perusteella.

Tavoitteemme on parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Hoitoonpääsyajat Tyks Ortossa

Olemme tilastoineet eri hoitoprosessiemme hoitoonpääsyaikoja (Tyksorto.fi). Tilastot koskevat vain kiireetöntä hoitoa. Päivystyspotilaat hoidetaan aina välittömästi ja viiveettä.

Toimipisteet

Tyks Orto poliklinikka

Hoidamme tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja.

Ortopedian osastot, Tyks Orto kirurginen sairaala

Hoidamme tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaita ennen ja jälkeen leikkauksen.

Liikuntalaboratorio

Liikuntalaboratorion tehtävänä on tuottaa biomekaanisia ja liikuntafysiologisia liikunta- ja toimintakyvyn tutkimuksia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen…

Neurokirurgian poliklinikka

Neurokirurgian poliklinikalla diagnosoimme keskushermoston ja selkärangan kirurgisia sairauksia, sekä suunnittelemme neurokirurgisten potilaiden hoitoa ja…