Hoppa till huvudinnehåll

Vi behandlar sjukdomar som kräver ryggkirurgi. Vår verksamhet är högklassig och säker och utgår alltid från patienten.

kaksi hoitajaa valvomossa.

Ryggcentrumet vid ÅUCS består av ett team experter inom ryggortopedi, neurokirurgi och fysiatri. Vi behandlar både vuxna och barn. När vi får din remiss bedömer vi vilken expertis du behöver.

Ryggortopedi

Vi gör cirka 500 ryggoperationer per år. Den vanligaste orsaken till operation är förslitningar i ryggraden, såsom diskbråck, ryggradsförträngning och kotförskjutning. Även felställningar i ryggraden och skolios hos vuxna behandlas kirurgiskt hos oss.

När vi planerar din vård beaktar vi din hälsa ur ett helhetsperspektiv. Om vi fattar beslut om operation under ditt poliklinikbesök, kommer vi i regel samtidigt överens om tidpunkten för operationen. En ryggoperation är inte alltid den bästa lösningen, utan vi kan även hänvisa dig vidare till konservativ vård.

Vår personal som vårdar dig är uttryckligen specialiserad på ryggpatienter. Efter operationen planeras din rehabilitering individuellt. Din egen aktivitet , dvs. att träna enligt anvisningarna, är avgörande för rehabiliteringen.

Neurokirurgi

Inom neurokirurgin (ÅUCS Neurocentrum) behandlar vi sjukdomar i ryggraden och nervsystemet samt opererar tumörer i halsryggraden. Våra experter samarbetar multiprofessionellt, vilket förbättrar vårdresultaten och gör det lättare för dig att sköta ditt ärende vid ÅUCS.

Fysiatri

Inom fysiatrin  behandlar vi ryggpatienter vars ryggbesvär inte kräver operation, men som kräver expertis specialnivå på för att planera vården eller rehabiliteringen.

Barn och ungdomar

Idiopatisk skolios är en av de vanligaste felaktiga ryggställningarna och den förekommer hos cirka sex procent av alla flickor i växande ålder. Om den upptäcks i tid kan den behandlas med korsett och behöver varken t.ex. steloperation eller spinal tethering-operation.

Stressfraktur i kotstrukturerna i ländryggraden (spondylolys och spondylolistes) är den vanligaste orsaken till ryggsmärta hos barn och drabbar cirka fem procent av alla barn som slutat växa. Om den upptäckts i tid kan den behandlas med korsett för att frakturen ska läka. I sällsynta fall är det nödvändigt med operation.

Felställning i ryggen hos växande barn eller smärta som varar i mer än två veckor bedöms av en barnortoped.

Ryggproblem hos barn och unga behandlas på barn- och ungdomskliniken.

Vi utvecklar vården

Vi ingår i det nationella kvalitetsregistret Ryggregistret och utvecklar fortlöpande kvaliteten på vårt arbete utgående från våra vårdresultat och från den respons vi får av patienterna.

Vårt mål är att förbättra våra patienters funktionsförmåga och livskvalitet.

Väntetider i ÅUCS Orto

Vi för statistik över våra vårdprocesser: Väntetider (Tyksorto.fi). Endast icke-brådskande vård ingår i statistiken. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.

Enheter

ÅUCS Orto polikliniken

Vi sköter sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen.

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Motionslaboratoriet

Motionslaboratoriet har som sin uppgift att producera undersökningar och utredningar om patienters biomekaniska och rörelsefysiologiska rörelse- och…

Neurokirurgiska polikliniken

Vid den neurokirurgiska polikliniken diagnostiseras kirurgiska sjukdomar i centrala nervsystemet och ryggraden. Vi planerar behandlingen för…