Hoppa till huvudinnehåll

Patientens rättigheter

Var och en som är bosatt i Finland har rätt att få sådan vård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Dessutom måste varje patient få god värd och bemötände. Resurser påverkar vården.

Patienten har också andra lagstadgade rättigheter, t.ex. ett rätt att få information och valfrihet. Patientombudsmannen hjälper till med patientens rättigheter.

På den här sidan har patientombudsmännen i Egentliga Finlands välfärdsområde samlat uppgifter om patientens rättigheter.

Patientombudsmannen ger dig råd om du är missnöjd med vård eller bemötande. Det primära sättet att reda ut ett problem i vård är en anmärkning om diskussion inte räcker till. Du bör inte göra en klagomål förran du har gjort en anmärkning och fått ett svar.

På den här sidan hittar du en anmärkningblankett. Blanketten behöver inte användas, utan du kan även skriva en anmärkning i fri form. Skicka en på blanketten skriven eller ofrivillig anmärkning per post till Varhas registratorskontor (PB 52, 20521 Åbo) eller via Suomi.fi till Varhas e-tjänster. Du hittar också instruktionerna för Suomi.fi på den här sidan.

Om du inte själv kan skriva en anmärkning, till exempel på grund av en fysisk skada, kan patientombudsmannen hjälpa dig att göra upp den. Du kan få hjälp både per telefon och genom ett möte som du har kommit överens om i förväg.