Hoppa till huvudinnehåll

Patientens rättigheter

Var och en som är bosatt i Finland har rätt att få sådan vård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Dessutom måste varje patient få god värd och bemötände. Resurser påverkar vården.

Patienten har också andra lagstadgade rättigheter, t.ex. ett rätt att få information och valfrihet. Patientombudsmannen hjälper till med patientens rättigheter.

På de här sidan har patientombudsmännen i Egentliga Finlands välfärdsområde samlat uppgifter om patientens rättigheter.

Patientombudsmannen ger dig råd om du är missnöjd med vård eller bemötande. Patientombudsmannen kan också hjälpa till att göra en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan. Det primära sättet att reda ut ett problem i vård är en anmärkning om diskussion inte räcker till.