Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 4.12.2017 15.49

Forskningen av xenongasen får investering på 35 miljoner dollar

Nyckelord:

Forskningen vid Åucs går vidare till läkemedelsutveckling:

Utvecklingen av xenongasen till läkemedel för att minimera efterverkan av hjärtstillestånd inleds på våren 2018. En studie av xenongasen har pågått på Åbo universitetscentralsjukhus intensivvårdsavdelning åren 2009–2014. Det internationella läkemedelsföretaget NeuroproteXeon Ltd tar nu studien vidare till fas tre. Tidigare har man konstaterat att xenon skyddar hjärnan. Den färska forskningspublikationen för fram xenons skyddande effekt också på hjärtat.

Timo Laitio, Antti Saraste, Juhani Airaksinen, Risto O. Roine, Olli Arola, Harry Schein, Riitta Parkkola och Ruut Laitio.

På bilden från vänster Timo Laitio, Antti Saraste, Juhani Airaksinen, Risto O. Roine, Olli Arola, Harry Scheinin, Riitta Parkkola och Ruut Laitio. Bild: Pasi Leino.

I studien vid Åucs intensivvårdsavdelning konstaterades xenongasen ge skydd för hjärnan vid vård av hjärtstillestånd. Resultaten från Åucs forskning publicerades 15.3.2016 i den prestigefyllda internationella publikationen, JAMA (The Journal of the American Medical Association).

Den färska artikeln i Journal of American College of Cardiology, som publicerades 20.11.2017, för fram xenons lovande skyddande effekt på hjärtat i intensivvården av  patienter med hjärtstillestånd.

- Enligt den ursprungliga forskningen hade patienter, som efter hjärtstilleståndet fick ädelgas i form av xenon via andningsluften, betydligt mindre skador av vita substansen i hjärnan än vad patienterna i kontrollgruppen hade. Enligt vårt senaste forskningsresultat minskar xenon också storleken på hjärtstilleståndpatienternas hjärtinfarkter och skyddar på så sätt också hjärtat, sammanfattar forskningsgruppens ledare, specialistläkare i anestesiologi och intensivvård, docent Timo Laitio från Åucs intensivvårdsavdelning.

Forskningsresultatet väckte stor uppmärksamhet då det publicerades och nu har det internationella läkemedelsföretaget Mallinckrodt skrivit på ett avtal med företaget NeuroproteXeon Ltd för att vidareutveckla xenongasen till medicinsk användning. I läkemedelsutvecklingen går man nu vidare till forskning i den så kallade tredje fasen. I den testas resultaten från den tidigare fasen med en större patientgrupp. Forskningen förverkligas av NeuroproteXeon Ltd, som har skrivit på ett avtal med det internationella läkemedelsföretaget Mallinckrodt. Avtalet innehåller försäljnings- och distributionsrättigheter i USA, Australien och Japan samt en investering på totalt 35 miljoner dollar för att utföra forskningen, varav 10 miljoner redan har fåtts.

Fas tre betyder forskning med vilken man definierar den kliniska nyttan jämfört med dagens gängse vård och utgående från resultaten kan man ansöka om försäljningstillstånd av myndigheter för att få använda produkten i vård av sjukdomen i fråga. Fas tre-forskningen görs vid 30 center i USA, Kanada och Europa.

- Den tidigare forskningen var ett pionjärarbete och det kom igång från min ursprungliga idé. Resultatet som kom fram om xenons lovande skyddande egenskaper av människohjärnan försäkras nu i en betydligt mer omfattande klinisk studie med 1500 patienter. I studien, som inleds på våren 2018, utreds xenons inverkan på neurologisk återhämtning och på dödligheten. Man undersöker alltså om xenon kunde bli en ny form av vård som kunde ges på intensivvårdsavdelningar vid syndrom som förorsakats av hjärtstillestånd. Till syndromen hör i synnerhet skador i hjärnan och hjärtat som uppstått till följd av syrebrist, säger Laitio.

Docent Timo Laitio hör till ledningsgruppen på fem personer som leder forskningen.

- Vi gör den kommande tredje fasen enligt vår egen forskningsmodell.  Ledningsgruppen ansvarar för förverkligandet och rapporteringen. Förutom den kliniska delen tas också MRT-avbildningar av 200 patienters hjärnor vid ungefär tio enheter. Vi är ansvariga för den neuroradiologiska delen tillsammans med forskningsgruppen ledd av professor Louis Puybasset.

Professor Puybasset arbetar i Paris på sjukhuset Hôpital La Pitié Salpêtrière. Som experter från Åucs forskningsgrupp fungerar professor i radiologi Riitta Parkkola och MRT-fysikern Jani Saunavaara.

Xenonforskningen hittills i ett nötskal:

Förlängd syrebrist förorsakar förutom oåterkallelig hjärnskada också skador i hjärtat och i andra organ i samband med hjärtstillestånd. Man visste inte tidigare om något annat läkemedel som kan skydda människohjärnan från skador av syrebrist innan den finländska xenonforskningen. Åren 2009–2014 förverkligades den så kallade fas två-forskningen vid Åucs och Hucs och den fastställde resultatet om att ädelgas med xenon som ges via andningsluften har egenskaper som skyddar hjärnan mot syrebrist. Detta hade tidigare bevisats i djurförsök. Dessutom minskar xenon, enligt de senaste resultaten, storleken på hjärtstilleståndpatienternas hjärtinfarkter och skyddar därmed också hjärtat.

I den kliniska studien åren 2009–2014 gavs xenon, för första gången i världen, till återupplivade intensivvårdspatienter efter hjärtstillestånd. Det var fråga om en randomiserad dubbelblind studie, alltså av studiens 110 patienter fick hälften vård enligt normal vårdpraxis medan andra hälften fick experimentell xenonvård i ett dygn. Studiens huvudsyfte var att utreda xenons skyddande effekt på vita substansen i hjärnan.

- I magnetundersökning av hjärnan konstaterades att de patienter som fått xenonvård hade betydligt mindre skador på vita substansen än de som fått vanlig vård. Cirka 42 procent av vita substansen var mer allvarligt skadad  hos patienterna i kontrollgruppen. Detta tyder på xenons skyddande egenskaper av hjärnan också hos människor, eftersom den vita substansen är ytterst viktigt för mer intellektuella funktioner, berättar Timo Laitio.

Neuroprotexeons vice vd Bill Stoll tillägger:

- USA:s och Europas läkemedelsverk FDA och EMA har bedömt att de bevisen på xenons skyddande egenskaper på celler är tillräckliga och har därmed godkänt fas III och vår plan att utforska xenon på hjärtstilleståndpatienter i USA och EU. Vi tror att en kombination av xenon och en målinriktad kontroll av temperatur avsevärt kan förbättra hjärtstilleståndpatienters chans att överleva och att återhämta sig neurologiskt. Neuroprotexeon kommer att fortsätta utveckla xenongasens (XENEX™) många olika neurologiska vårdanpassningar, till exempel för hjärninfarkt- och hjärnskadepatienter.

Ursprunglig publikation: Ruut Laitio, Marja Hynninen, Olli Arola, Sami Virtanen, Riitta Parkkola, Jani Saunavaara, Risto O. Roine, Juha Grönlund, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Minna Bäcklund, Päivi Silvasti, Eija Nukarinen, Marjaana Tiainen, Antti Saraste, Mikko Pietilä, Juhani Airaksinen, Leena Valanne, Juha Martola, Heli Silvennoinen, Harry Scheinin, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi, Marjut Varpula, Outi Inkinen, Klaus T. Olkkola, Mervyn Maze, Tero Wahlberg, Timo Laitio: Effect of Inhaled Xenon on Cerebral White Matter Damage in Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest A Randomized Clinical Trial. JAMA, 2016; 315(11):1120-1128. doi:10.1001/jama.2016.1933 

Den nyaste publikationen: Olli Arola, Antti Saraste, Ruut Laitio, Juhani Airaksinen, Marja Hynninen, Minna Bäcklund, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Mikko Pietilä, Risto O. Roine, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi, Marjut Varpula, Harry Scheinin, Mervyn Maze, Tero Wahlberg, Timo Laitio: Inhaled xenon attenuates myocardial damage in comatasoe survivors of out-of-hospital cardiac arrest. J Am Coll Cardiol 2017;70:2652-60.

Skribenterna i den färskaste publikationen som arbetar på Åucs och vid Åbo universitet:

Olli Arola, Ruut Laitio, Harry Scheinin och Timo Laitio arbetar på Åucs Totek-serviceområde (Åtgärdstjänster, intensivvård och smärtlindring).

Juhani Airaksinen, Antti Saraste och Mikko Pietilä (Hjärtcentret), Risto O. Roine (verksamhetsområdet Neuro), Tero Wahlberg (enheten för Biostatistik).

Hucs/Helsingfors universitet: Marja Hynninen, Emmi Ylikoski, Johanna Wennervirta, Minna Bäcklund, Marjut Varpula, Veli-Pekka Harjola, Jussi Niiranen, Kirsi Korpi.

University of California, San Francisco: Mervyn Maze

Forskningen finansieras av Finlands Akademi och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Vid sjukvårdsdistriktet fick xenonforskningen så kallad konsortium-finansiering på cirka en halv miljon euro för sex år.

Mer information: Timo Laitio, e-post: timo.laitio@elisanet.fi och tel. 050 465 320.

(http://www.mallinckrodt.com/about/news-and-media/2303869).

Detta pressmeddelande skrevs av journalisten i medicin och vetenskapsinformatören Tuula Vainikainen som assisterar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i kommunikation angående forskning. Hennes e-post är tuula.vainikainen@saunalahti.fi och tel. 045 671 9558.