Hoppa till huvudinnehåll

Jourmässiga undersökningar och vård

På jouren sköts patienterna i prioritetsordning som beror hur brådskande deras tillstånd bedöms vara. Därför kan en patient som inkommit till jouren efter dig få vård före dig.

Väntetiden hör till vårdtiden under vilken patientens tillstånd uppföljs. Om ditt tillstånd ändras, meddela vårdpersonalen. Ibland råder det brådska på jouren och då kan väntetiderna bli långa.