Hoppa till huvudinnehåll

Jour

På den här sidan hittar du information om de olika jourtjänsterna i ÅUCS.

Begränsad verksamhet på ÅUCS Akuten fortsätter under hösten

ÅUCS Akuten tvingas minska sin verksamhet på grund av personalbrist. Kötiderna kan tidvis bli mycket långa. Till akutmottagningen kommer man endast för akuta fall som bröstsmärtor, andnöd, kraftiga blödningar, frakturer eller svår huvudvärk som inte kan behandlas med smärtstillande medel. Ring alltid journumret (116117) innan du åker till jouren.

Jouren svårt överbelastad

Samjouren i Åbo är överbelastad på grund av det stora antalet patienter. När vi bedömer vårdbehovet följer vi Social- och hälsovårdsministeriets nationella grunder för brådskande vård: vi behandlar endast sjukdomar som kräver jourvård. När det gäller sjukdomar och besvär som inte är akuta hänvisar vi patienterna till en annan ändamålsenlig vårdplats. (Uppdaterad 14.11.2023)

Innan du startar till jouren

Ring alltid journumret (116117) innan du åker till jouren.
Barn under 16 år: 02 313 1420

eller bedöm med hjälp av Omaolo vilken typ av vård du behöver.

Texttjänst är menad för personer som inte hör eller som inte kan prata:
050 592 4740

Anhörigas förfrågningar (vuxna): 02 313 8930