Hoppa till huvudinnehåll

Information till patienter om ÅUCS Orto

På ÅUCS Orto behandlar vi sjukdomar och skador på grund av olycksfall i stöd- och rörelseorganen. All vår verksamhet utgår från patienten samt service, kvalitet och säkerhet. Vi erbjuder en flexibel tillgång till vård samt lokala tjänster i hela välfärdsområdet

ÅUCS Orto är en enhet vid Åbo universitetscentralsjukhus som behandlar sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, samt forskar i området. Vi främjar rörlighet och livsglädje, dygnet runt, för människor i alla åldrar.

Hos oss arbetar toppexperter inom sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. De säkerställer att du alltid får den vård du behöver. Vår verksamhet grundar sig på högklassig vetenskaplig forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder. Utöver vanlig ledvärk behandlar vi också de mest krävande sjukdomarna och olycksfallen i fråga om stöd- och rörelseorganen. Ryggcentrumet hör också till ÅUCS Orto spetskompetensenhet.

Vår främsta behandlingsmetod är operation, men beroende på ditt tillstånd kan vi också erbjuda andra behandlingar. På ÅUCS Orto görs vårdbeslutet alltid individuellt utgående från din situation. Experter inom många olika områden deltar i din vård. När vi bedömer ditt vårdbehov och planerar din vård utgår vi från din sjukdomshistoria och dina undersökningsresultat, samt från en symtombedömning som du får göra i MyHealth (Omavointi.fi). Vi anser att du är den bästa experten på att bedöma vårdresultatet. Vi övervakar vårdens kvalitet och effektivitet genom olika kvalitetsregister.

Med stöd av valfriheten att välja vårdenhet kan du komma till oss oberoende var du bor i Finland. Om du har lång väg strävar vi efter att ordna röntgen och poliklinikbesöken under samma dag.

Väntetider på ÅUCS Orto

Vi för statistik över våra vårdprocesser: Väntetider (Tyksorto.fi). Statistiken omfattar endast icke-brådskande vård. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.