Hoppa till huvudinnehåll

Cancer

Cancer är ett begrepp för en grupp olika sjukdomar som alla kännetecknas av okontrollerad celldelning. Man kan indela cancersjukdomarna i olika grupper enligt läge i kroppen och tillväxtsätt. Cancer hos barn avviker från cancer hos vuxna. Detta beror på att den biologiska bakgrunden för cancersjukdomarna hos barn är ofta annorlunda än hos vuxna. Därför finns det också stora skillnader vad gäller förekomsten och fördelningen av cancer mellan barn och vuxna.

På denna sida hittar du mer information om cancer och dess behandling på ÅUCS.