Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering

ÅUCS avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering, hemsjukhusen och palliativa centrumet har verksamhet inom fyra serviceområden (östra, mellersta, västra samt palliativa centrumet).

Vi tillhandahåller multiprofessionell medicinsk vård på avdelningen eller via hemsjukhus när du behöver det.

Våra tjänster

Hos oss får du vård på avdelningen vid olika akuta hälsoproblem eller rehabilitering på grund av cerebrovaskulära störningar eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. När du kommer till avdelningen inleder vi genast rehabiliterande behandling så att du så fort som möjligt klarar dig självständigt i vardagen.

Hemsjukhuset ger vård på sjukhusnivå i ditt hem samt på vård- och serviceenheter. Hemsjukhusvård är ett alternativ till avdelningsvård när man bedömer att det är tryggt att du vårdas hemma. Under hemsjukhusvård ska själv sköta dina dagliga sysslor, vid behov med hjälp av en närstående eller hemvården.

Vid vår geriatriska bedömningsenhet ger vi behandling och rehabilitering om t.ex. en multiprofessionell utredning av funktionsförmågan eller minnessjukdomar lämpar sig för dig.

Vi ger palliativ vård om du har en obotlig eller livshotande sjukdom. När din sjukdom inte längre kan botas får du och dina närstående aktiv och multiprofessionell helhetsvård. Det palliativa centrumet styr den palliativa vården inom hela regionen på avdelningar och hemsjukhus.

Din läkare skriver remiss till den palliativa vården.

Vårt tjänster

Vi arbetar på 25 avdelningar och 4 hemsjukhus på olika håll i Egentliga Finland.

Resultatgruppens postadress

Avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering
PB 52
20521 Åbo

kirjaamo(a)varha.fi

Resultatgruppens ledning

Sari Koistinen

Resultatgruppsdirektör

Överläkarare

Avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering, hemsjukhusen och palliativa centrumet

Marjut Granlund

Ledningens sekreterare

Avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering, hemsjukhusen och palliativa centrumet

Laura Laukkanen

Överskötare

Mellersta serviceområdet, Avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering