Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS Neurocentrum

ÅUCS Neurocentrum ansvarar för specialiserad neurologisk och neurokirurgisk sjukvård och jour samt rehabilitering i Egentliga Finlands välfärdsområde. Vi erbjuder tjänster och rehabilitering inom den specialiserade sjukvården även för patienter i områdena Satakunta, Åland och Vasa. På basis av valfriheten tar vi in patienter till Neurocentret för vård från olika håll med remiss från läkare.

Vår största patientgrupp är patienter med cirkulationsstörningar i hjärnan, hjärntumörer och hjärnskador. Vi behandlar också barnpatienter som behöver neurokirurgisk behandling. På vårdavdelningen vårdas i huvudsak jourpatienter och operationspatienter.

Neurocentret verkar aktivt vid flera av ÅUCS Spetskompetensenheter. Bekanta dig med: HjärnskadecenterPET-centrumCancercentrumSömn- och andningscenter och Spetskompetensenhet inom neuromodulationsbehandling.

Vårt serviceområde

Forskning vid Neurocentret

Vid neurocentret bedriver vi aktiv forskning om mekanismer bakom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar samt, diagnostik och behandling. Våra forskare är internationellt respekterade och vi har ett stort antal kliniska undersökningar om vård för våra patienter.

Det nationella PET-centrumet i Åbo möjliggör exceptionellt goda förhållanden för betydande hjärnforskning och Turku Brain and Mind Center förenar områdets forskningsgrupper och är samtidigt Nationella neurocentrets regioncentrum

Forskningsskötare

Neurocentrets forskningsskötare är yrkesverksamma inom neurovårdarbete och forskning. Vi planerar att det ska vara smidigt för dig att delta i forskningen och vi vidtar åtgärder och följer upp forskningen.

Som forskningspatient får du information om ditt hälsotillstånd och du är med och främjar utvecklingen av effektivare behandlingsmetoder. Utan forskningspatienter kan forskning inte existera, vi är här för dig. Mer information om att delta i kliniska prövningar på EUPATI Finlands webbplats.

Bekanta dig närmare med den forskning vi gjort på webbplatsen för Åbo universitets läroämne Klinisk neurovetenskap.

Särdrag i behandlingen av neuropatienter

Resultatgruppens kontaktuppgifter

Kontorets adress:
ÅUCS T-sjukhus, 5:e våningen, E-delen
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Postadress:
PB 52, 20521 ÅBO

Resultatgruppens förvaltning:

Jaakko Rinne

Chef för verksamhetsområdet

Professor i Neurokirurgi

Neurocentrum

Sari Johansson

Överskötare

Neurocentrum

Valtteri Kaasinen

Professor i neurologi

Överläkare

Neurocentrum

Neurocentrets ansvarsområdesdirektörer:

Pauli Ylikotila

Chef för ansvarsområdet, Behandling av störning i hjärnans blodcirkulation

Biträdande överläkare

Neurocentrum

Melissa Rahi

Chef för ansvarsområdet, Vård av neurokirurgisk patient

Biträdande överläkare

Neurocentrum

Merja Soilu-Hänninen

Chef för ansvarsområdet, Allmän neurologi

Överläkare, Neurocentrum poliklinik

Bekanta dig med patienters berättelser