Hoppa till huvudinnehåll

Kundavgifter

Kundavgifter år 2023.

Kundavgifter baserar sig på klientavgiftslagen samt förordningen om kundavgifter.

Sjukvårdsdistriktet rekommenderar att dess kunder tar i bruk e-faktura eller direktbetalning. E-fakturan beställs via den egna nätbanken (identifikation med personsignum) och direktdebitering kommer man överens om med sin egen bank. Ifall kunden använder OmaPosti, styrs räkningarna dit.

Sammandrag av kundavgifterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2023

 • Poliklinikavgift 41,80 €
 • Akutbesök hos sjukskötare 28,70 €
 • Akutbesök hos läkare 41,80 €
 • Vårddagsavgift 49,60 €
 • Dagkirurgisk avgift 136,90 €
 • Nedsatt vårddagsavgift 22,80 €
 • Rehabiliteringsvårddag 17,10 €
 • Natt-/dagvård 22,80 €
 • Psykiatrisk vårddag 22,80 €
 • Psykiatrisk natt-/dagvård 22,80 €
 • Vård i serie 11,60 € / vårdtillfället
 • Avgift för läkarintyg och -utlåtande högst 50,80 €
 • Tidsbokning som inte avbokats 51,50 €

Fjärrmottagningen är lika med de vanliga mottagningarna, och patienten debiteras besöksavgift. Patienten debiteras inte utöver besöks- eller vårddagsavgifter separat för avbildningsundersökningar som ingår i patientens behandling vid sjukvårdsdistriktet.

Mer information om kundavgifter