Hoppa till huvudinnehåll

Kundavgifter

Kundavgifter år 2023.

Kundavgifter baserar sig på klientavgiftslagen samt förordningen om kundavgifter.

Sjukvårdsdistriktet rekommenderar att dess kunder tar i bruk e-faktura eller direktbetalning. E-fakturan beställs via den egna nätbanken (identifikation med personsignum) och direktdebitering kommer man överens om med sin egen bank.

Sammandrag av kundavgifterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2023

 • Poliklinikavgift 41,80 €
 • Akutbesök hos sjukskötare 28,70 €
 • Akutbesök hos läkare 41,80 €
 • Vårddagsavgift 49,60 €
 • Dagkirurgisk avgift 136,90 €
 • Nedsatt vårddagsavgift 22,80 €
 • Rehabiliteringsvårddag 17,10 €
 • Natt-/dagvård 22,80 €
 • Psykiatrisk vårddag 22,80 €
 • Psykiatrisk natt-/dagvård 22,80 €
 • Vård i serie 11,60 € / vårdtillfället
 • Avgift för läkarintyg och -utlåtande högst 50,80 €
 • Tidsbokning som inte avbokats 51,50 €

Fjärrmottagningen är lika med de vanliga mottagningarna, och patienten debiteras besöksavgift. Patienten debiteras inte utöver besöks- eller vårddagsavgifter separat för avbildningsundersökningar som ingår i patientens behandling vid sjukvårdsdistriktet.

Mer information om kundavgifter